^ Back to Top

ประกวดความสามารถพิเศษ

การแข่งขัน โชว์ความสามารถพิเศษบนเวที

ประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"

ประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2023-11-15 16:30

ประกวดความสามารถพิเศษ "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 7 : Kidsai Thailand Season 7"

ประกวดความสามารถพิเศษ "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 7 : Kidsai Thailand Season 7"

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ มูลนิธิปัญญาวุฒิ ขอเชิญผู้สนใจอายุ 13-18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษโครงการ "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 7 : Kidsai Thailand Season 7" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโอกาส

หมดเขต: 
พฤ, 2023-11-23 16:30

แข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 : The 17th Thailand Paper-Folded Airplane Competition

แข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 : The 17th Thailand Paper-Folded Airplane Competition

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 : The 17th Thailand Paper-Folded Airplane Competition ชิงเงินรางวัล พร้อมโ

หมดเขต: 
ศ, 2023-08-25 15:00

ประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู และบริษัท ปตท.

หมดเขต: 
ส, 2023-09-30 17:00

ประกวดทูตเยาวชนการท่องเที่ยว และทูตเยาวชนการกีฬา "Tourium World Kids 2023"

ประกวดทูตเยาวชนการท่องเที่ยว และทูตเยาวชนการกีฬา "Tourium World Kids 2023"

Tourium World Kids 2023 ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 7-15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนการท่องเที่ยว และทูตเยาวชนการกีฬา "Tourium World Kids 2023" ชิงสิทธิประโยชน์มากมาย

หมดเขต: 
อ, 2023-08-15 16:30

ประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

ประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

Twinkl (ทวิงเคิล) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ชิงสมาชิกรายปีทวิงเคิลฟรี

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 (All day)

ประกวดเดินแบบเด็ก "HarborMall YOUNG MODEL 2023"

ประกวดเดินแบบเด็ก "HarborMall YOUNG MODEL 2023"

Harbor Laemchabang ขอเชิญน้องๆ อายุ 5-14 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเดินแบบเด็ก "HarborMall YOUNG MODEL 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 28,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2023-07-18 18:00

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

แข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ "FameLab Thailand 2023"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจ

หมดเขต: 
อา, 2023-08-27 16:30

ประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์)

ประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์) ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2023-06-21 16:30

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง)

แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ชิงทุนการศึกษา พร้อมรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-16 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดความสามารถพิเศษ

Members Online

There are currently 0 users online.