^ Back to Top

ประกวดความสามารถพิเศษ

การแข่งขัน โชว์ความสามารถพิเศษบนเวที

ประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563

ประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู และธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา (ปวช.) สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้น

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 16:30

ประกวดทักษะภาษาจีน "PIM Young Chinese Voice Contest 2020" ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน

ประกวดทักษะภาษาจีน "PIM Young Chinese Voice Contest 2020" ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีน "PIM Young Chinese Voice Contest 2020" ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 170,000

หมดเขต: 
อา, 2020-08-16 16:30

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเท

หมดเขต: 
พ, 2020-07-15 16:30

ประกวด "StarBooster Dream Catcher"

ประกวด "StarBooster Dream Catcher"

StarBoosterStar ขอเชิญเยาวชนไทยอายุระหว่าง 14-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "StarBooster Dream Catcher" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมมีโอกาสได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาความสามารถตามความฝันกับ “Solution One”

หมดเขต: 
อา, 2020-06-28 16:30

ประกวดโครงการ Thailand Pavilion Ambassador

ประกวดโครงการ Thailand Pavilion Ambassador

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 30 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand Pavilion Ambassador ในงาน World Expo 2020 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หมดเขต: 
ศ, 2020-04-24 16:30

ประกวด "Top Model Thailand 2020"

ประกวด "Top Model Thailand 2020"

กองประกวด Top Model Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Top Model Thailand 2020" ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะาย พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-28 (All day)

ประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ "Guardian Angel Thailand 2020"

ประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ "Guardian Angel Thailand 2020"

Guardian Angel ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ "Guardian Angel Thailand 2020" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
พ, 2020-06-24 16:30

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม"

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนจาก 4 ภูมิภาค สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเ

หมดเขต: 
ศ, 2020-02-07 16:30

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ "Thailand Science Drama Competition 2020"

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ "Thailand Science Drama Competition 2020"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 "Thailand Science Drama Competition 2020"

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-30 16:30

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

บริษัท จินป่าว พรีซิซั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020" ชิงเงินรางวัลรวม

หมดเขต: 
ส, 2020-02-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดความสามารถพิเศษ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod