^ Back to Top

ประกวดความสามารถพิเศษ

การแข่งขัน โชว์ความสามารถพิเศษบนเวที

ประกวดสุดยอดนักเล่าเรื่อง iTop Storytelling project "ให้ทุกการเล่าเรื่องขับเคลื่อนประเทศไทยให้ยั่งยื่น"

ประกวดสุดยอดนักเล่าเรื่อง iTop Storytelling project "ให้ทุกการเล่าเรื่องขับเคลื่อนประเทศไทยให้ยั่งยื่น"

Itop ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนักเล่าเรื่อง iTop Storytelling project "ให้ทุกการเล่าเรื่องขับเคลื่อนประเทศไทยให้ยั่งยื่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าฝึกฝน และเรียนรู้วิธีการเป็นสุดยอดน

หมดเขต: 
พฤ, 2022-02-17 16:30

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022 ภายใต้หัวข้อ "Our Seas and Oc

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาต

หมดเขต: 
ส, 2022-04-30 16:30

ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3

ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3

สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3 ชิงรางวัล

ระดับการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2022-02-01 16:30

ประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" (ครั้งที่ 2) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร

หมดเขต: 
ส, 2021-11-20 16:30

ประกวด "YOUNG SUPERMODEL THAILAND 2022"

ประกวด "YOUNG SUPERMODEL THAILAND 2022"

Young Supermodel Thailand ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนอายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "YOUNG SUPERMODEL THAILAND 2022" ชิงมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพายและทุนการศึกษา พร้อมลุ้นรับโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิง

หมดเขต: 
จ, 2022-01-10 16:30

ประกวดความสามารถด้านดนตรี “Music Scholarships 2022”

ประกวดความสามารถด้านดนตรี “Music Scholarships 2022”

Regent's International School Bangkok ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8 - 16 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถด้านดนตรี “Music Scholarships 2022” ชิงทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ IGCSE และ IB พร้อมยังได้รับการพัฒนาทางด้าน

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021"

ประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และข

หมดเขต: 
พ, 2021-09-15 16:30

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “e-Influencer Thailand 2021”

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “e-Influencer Thailand 2021”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ในโครงการ “e-Influencer Thailand 2021” เพื่อค้นหา influencer หน้าใหม่ ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการเรียนรู้ทักษะการนำเสนอออนไลน์จากผู้เช

หมดเขต: 
พ, 2021-09-29 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดความสามารถพิเศษ

Members Online

There are currently 0 users online.