^ Back to Top

ประกวดความสามารถพิเศษ

การแข่งขัน โชว์ความสามารถพิเศษบนเวที

ประกวด "The Mall Korat Isan Young Talent"

ประกวด "The Mall Korat Isan Young Talent"

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "The Mall Korat Isan Young Talent" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่า

หมดเขต: 
ส, 2017-07-29 12:00

ประกวด "AirAsia Cabin Crew Junior Camp ติดปีกตัวน้อย บินสู่ฝัน"

ประกวด "AirAsia Cabin Crew Junior Camp ติดปีกตัวน้อย บินสู่ฝัน"

แอร์เอเชีย ร่วมกับ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ขอเชิญน้องๆ อายุ 7-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "AirAsia Cabin Crew Junior Camp ติดปีกตัวน้อย บินสู่ฝัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2017-07-16 18:00

ประกวด Super S Award Season 3

ประกวด Super S Award Season 3

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด Super S Award Season 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก

หมดเขต: 
ศ, 2017-07-07 16:00

ประกวด “PIM TEEN TALENT 2017 : ร้อง เล่น เต้น โชว์”

ประกวด “PIM TEEN TALENT 2017 : ร้อง เล่น เต้น โชว์”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าร่วม สมัครเข้าร่วมการประกวด “PIM TEEN TALENT 2017 : ร้อง เล่น เต้น โชว์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศ

หมดเขต: 
พฤ, 2017-07-13 16:00

ประกวด Japan Youth Ambassadors : JYA2017

ประกวด Japan Youth Ambassadors : JYA2017

JAPAN EXPO IN THAILAND ร่วมกับ เมือง Kita Kyushu ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด Japan Youth Ambassadors : JYA2017 ชิงทุนสนับสนุนให้นักศึกษาไทยไปใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-23 16:00

ประกวด Missteen Bangkok Season 2

ประกวด Missteen Bangkok Season 2

สถาบัน Club Model ร่วมกับ ศูนย์การค้าพาลาเดียม ไอที ประตูน้ำ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Missteen Bangkok Season 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมงานกับ Club Model เพื่อรับงานในวงการอีกด้วย

หมดเขต: 
ศ, 2017-10-13 16:00

ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"

ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2017-07-07 16:00

ประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017 “มนตร์เสน่ห์ไทย ความงามที่ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก”

ประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017 “มนตร์เสน่ห์ไทย ความงามที่ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท อี อาร์ เอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017 “มนตร์เสน่ห์ไทย ความงามที่ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก” ชิงตำแหน่ง

หมดเขต: 
จ, 2017-06-05 16:00

ประกวด Top Model Thailand 2017

ประกวด Top Model Thailand 2017

Top Model Thailand ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 3 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Top Model Thailand 2017 ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะาย พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

หมดเขต: 
ศ, 2017-10-27 16:00

ประกวด KBank e-Girls The 9th Generation 2017

ประกวด KBank e-Girls The 9th Generation 2017

ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด KBank e-Girls The 9th Generation 2017 ภายใต้แนวคิด "สวย สามารถ ปราดเปรียว" ชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท พร้อมเปิดประสบการณ์การเป็น Brand Ambassador และร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็น

หมดเขต: 
อา, 2017-07-23 23:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดความสามารถพิเศษ

Members Online

There are currently 0 users online.