^ Back to Top

ประกวดความสามารถพิเศษ

การแข่งขัน โชว์ความสามารถพิเศษบนเวที

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเท

Deadline: 
Wed, 2020-07-15 16:30

ประกวด "StarBooster Dream Catcher"

ประกวด "StarBooster Dream Catcher"

StarBoosterStar ขอเชิญเยาวชนไทยอายุระหว่าง 14-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "StarBooster Dream Catcher" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมมีโอกาสได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาความสามารถตามความฝันกับ “Solution One”

Deadline: 
Sun, 2020-06-28 16:30

ประกวดโครงการ Thailand Pavilion Ambassador

ประกวดโครงการ Thailand Pavilion Ambassador

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 30 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand Pavilion Ambassador ในงาน World Expo 2020 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Deadline: 
Fri, 2020-04-24 16:30

ประกวด "Top Model Thailand 2020"

ประกวด "Top Model Thailand 2020"

กองประกวด Top Model Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Top Model Thailand 2020" ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะาย พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Fri, 2020-08-28 (All day)

ประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ "Guardian Angel Thailand 2020"

ประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ "Guardian Angel Thailand 2020"

Guardian Angel ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเดินแบบแฟชั่นโชว์ "Guardian Angel Thailand 2020" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Wed, 2020-06-24 16:30

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม"

ประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนจาก 4 ภูมิภาค สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเ

Deadline: 
Fri, 2020-02-07 16:30

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ "Thailand Science Drama Competition 2020"

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ "Thailand Science Drama Competition 2020"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 "Thailand Science Drama Competition 2020"

Deadline: 
Thu, 2020-04-30 16:30

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

แข่งขันหุ่นยนต์ขนส่งชิงแชมป์ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020"

บริษัท จินป่าว พรีซิซั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างระบบควบคุม จินป่าว ออโตเมชั่น ครั้งที่ 2 "Jinpao Automation Contest 2020" ชิงเงินรางวัลรวม

Deadline: 
Sat, 2020-02-15 16:30

ประกวดความสามารถ "Superkids got talent 2020"

ประกวดความสามารถ "Superkids got talent 2020"

ศูนย์การค้า Jas Urban Srinakkarin ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 5 - 13 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถ "Superkids got talent 2020" ร้อง เต้น แสดงละคร หรืออื่นๆ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-02-28 16:30

แข่งขันประชันกลอนสด "ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑"

แข่งขันประชันกลอนสด "ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑"

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด “ปราชญ์ไทยทับแก้ว ครั้งที่ ๑” ภายใต้โครงการวันเวลาภาษาไทยครั้งที่ ๒๒ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2019-12-25 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดความสามารถพิเศษ

Members Online

There are currently 0 users online.