^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพ วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเจตนารมย์ในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ประกวดศิลปะการแสดง ร้อง เล่น เต้น รำ KIDS IDOL CONTEST 2010

โครงการประกวดการแข่งขัน ความสามารถของเด็ก ๆ "KIDS IDOL CONTEST 2010 ที่อิมพีเรียล เวิลด์ลาดพร้าว" ประจำปี 2553

ชื่องาน "KIDS IDOL CONTEST 2010 @ อิมพีเรียล เวิลด์ลาดพร้าว "

ประกวดวาดภาพระบายสี/ถ่ายภาพ "ช้างไทยในหัวใจของฉัน" ครั้งที่ 1

โครงประกวดภาพวาดระบายสี และถ่ายภาพช้าง "ช้างไทยในหัวใจของฉัน" ครั้งที่ 1 ชิงทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จากคุณชูชาติ กัลมาพิจิตร เจ้าของปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประกวดวาดภาพ พ่อ

โรงแรม ใบหยก สกาย มีความยินดีขอเชิญลูก ๆ ร่วมกิจกรรมแสดงความรักแด่พ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 2552 ด้วยการเปิดรับสมัครเยาวชนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “พ่อ” การแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าประก

หมดเขต: 
จ, 2009-11-30 (All day)

ประกวดวาดคาแร็กเตอร์ตัวละครจากวรรณกรรมเยาวชน “ดินแดนซาเลา”

ประกวดวาดคาแร็กเตอร์ตัวละครจากวรรณกรรมเยาวชน “ดินแดนซาเลา” (มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา ร้านซีเอ็ดบุ๊คส์ ร้านหนังสือนายอินทร์ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป) สำนัก พิมพ์ทำดีได้ดี เชิญผู้สนใจร่วมสนุกโดยการออกแบบคาแร็กเตอร์ตัวละครหลักจากวรรณกรรมเยาวชน

หมดเขต: 
ศ, 2009-12-25 (All day)

ประกวดวาดภาพกับ Summoner Master ชิงทุนการศึกษา

ประกวดวาดภาพกับ Summoner Master ในหัวข้อ Summoner Master โลกแห่งจินตนาการ งานที่ส่งเข้าประกวดแนวภาพวาดให้เป็นแนว Fantasy โดยมีเนื้อหาของภาพเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนิยายในชุด Hymn of Exodus2 และเกี่ยวข้องกับอาวุธทั้ง 12 ชิ้น พร้อมระบายสี

มหกรรมการประกวด To Be Number One 2010 เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

มหกรรมการประกวด To Be Number One 2010

อบจ.เชียงใหม่ จัดงานมหกรรม To Be number One 2010 จัดให้มีกิจกรรมการประกวด ดังนี้
แข่งขันวาดภาพ, ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ, แข่งขันวงดนตรี, แข่งขันเต้น, ประกวดร้องเพลง, แข่งขันเต้นแอโรบิค, ประกวดวงดนตรีโฟล้คซองคำเมือง, ประกวดแต่งกายเลียนแบบ, ประกวดหนุ่ม-สาว ทูบีนัมเบอวัน, ประกวดพิธีกร เยาวชน, ประกวดนักจัดรายการวิทยุ เยาวชน

ประกวดภาพถ่าย ประกวดภาพระบายสี และ การแข่งขัน การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพระบายสี แข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร

ประกวดวาดภาพ ระบายสี นานาชาติ สำหรับเด็ก

องค์กรสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP) ร่วมกับ มูลนิธิ Global Peach and Environment (FGPE) แห่งประเทศญี่ปุ่น เบเยอร์ และ นิคอน คอปอร์เรชั่น ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ ประเทศไทยส่งผลงานประกวดวาดภาพ สำหรับเด็ก อายุ 6-14 ปี โดยการเข้าร่วม การประกวดภาพวาดระบายสี ในง

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.