^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดภาพวาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม 2554 ปีที่ 111 ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก

กำหนดจัดการประกวดวาดภาพใน 4 ระดับ คือ
เยาวชนอายุไม่เกิน 12 18 25 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป

ประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภาพวาดกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 4

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ขอเรียนเชิญเยาวชนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ภาพวาดกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 4 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

แบ่งเป็นประเภทเดี่ยว และประเภททีม (3-4 คน)

ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554
ณ Life Style Hall ชั้น 2 (ฝั่งลิฟท์แก้ว) สยามพารากอน โตชิบา อินเทลริเจนซ์ ช็อป

ประกวดเขียนการ์ตูน "PTT Comic Contest ตอน Renewable Energy พลังงานต้องทดแทน"

ประกวดเขียนการ์ตูน "PTT Comic Contest"

PTT Comic Contest ตอน “Renewable Energy พลังงานต้องทดแทน”

หมดเขต: 
อา, 2011-06-05 (All day)

ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน

ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน ในโครงการ โอวัลติน Gift For Mom ปีที่ 9
ชิงถ้วยประทานและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท หัวข้อ “ครอบครัว สดใส แข็งแรง ด้วยรักของแม่”

หลักการและเหตุผล
“ครอบครัว” นับเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดและนับเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในสังคม การส่งเสริมสัมพันธภาพใน

หมดเขต: 
ศ, 2011-07-15 (All day)

การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงรางวัลพู่กันทอง

ประกาศ เรื่อง การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงรางวัลพู่กันทอง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

การประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น ในหัวข้อ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย" โดยให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความสามารถ ในด้านทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท

การประกวดระดับจังหวัด
ประเภทการประกวด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประกวดวาดการ์ตูน ในหัวข้อ "เพศศึกษา...เรื่องต้องห้ามที่ต้องรู้"

โครงการวิจัยแบบองค์รวมในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนเพื่อนๆ มาประชันฝีมือการประกวดลายเส้นแด่เหล่านักวาดผู้หลงใหลและชื่นชอบในการวาดการ์ตูน ในหัวข้อ "เพศศึกษา...เรื่องต้องห้ามที่ต้องรู้" ลุ้นรับรางวัลมากมาย เนื้อเรื่องสามารถเอามาผูกเชื่อมโยงกัน

ระยะเวลาประกวด 28 มีนาคม 2554 - 29 เมษายน 2554
ประกาศผลงาน 2 พฤษภาคม 2554

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2011-04-29 (All day)

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “อำเภอบางพระในอดีต” งานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2554

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “อำเภอบางพระในอดีต” งานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554 ณ บริเวณชายหาดบางพระ หมู่ที่ 1

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. การสมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

3. การรายงานตัว

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประเทศ The Mall & Global Art Thailand Competition 2011 คราวนี้กลับมาในธีม “โลกสดใสหัวใจ Recycle” เพื่อให้เด็กๆได้แสดงฝีมือ ระดมความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมจากขยะ Recycle ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวด

หมดเขต: 
ส, 2011-04-30 (All day)

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์งาน ด้านจิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าในสุนทรียภาพ เป็นกำลังใจในการสร้างผลงานที่ดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนสนใจศึกษาด้านศิลปะเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไปอีกด้วย

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.