^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ” กับ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยส่งภาพวาดระบายสีภายใต้แนวคิด “อารยธรรมแห่งสุพรรณภูมิ กับ บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด” ชิงทุนการศึกษาและของรางว

Young Muse Project โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 2

Young Muse Project

ถ้าคุณมีฝัน... เราจะปั้นให้เป็นจริง มิวเซียมสยาม ชวนเยาวชน อายุ 18 - 23 ปี มาร่วมแคมป์ “Young Muse Project” วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2554 มาเสนอความคิดผลิตงานดีดีด้านพิพิธภัณฑ์ ชิงรางวัลพัฒนาผลงานสร้างสรรค์โครงการ 200,000 บาท พร้อมดูงานประเทศสิงค์โปร์

ภายในแคมป์จะพบกับกิจกรรม workshop เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ดูเบื้องหลังการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์

ประกวดภาพถ่าย และภาพวาด หัวข้อ "สะพานเทพสุดา"

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย และประกวดภาพวาด ระดับอนุบาล ประถม มัธยมศึกษา หัวข้อ "สะพานเทพสุดา" จ.กาฬสินธุ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  • ประกวดภาพถ่าย ขาวดำ หรือภาพสี - ระดับประชาชนทั่วไป
  • ประกวดวาดภาพ - ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ส่งผลงาน 20 ก.ค. - 20 ส.ค. 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกวดภาพวาด “บ้านเก่า เล่าเรือง เมืองแพร่”

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการประกวดภาพวาด ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา กิจกรรมเส้นทางบ้านโบราณ

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 6 “สร้างโลกในฝัน ด้วยจินตนาการของฉัน”

กติกาโครงการ
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

2. วาดภาพลงในกระดาษขนาด A4 โดยใช้ดินสอสีไม้ระบายสีเท่านั้น

3. ด้านหลังภาพเขียนสโลแกนของบริษัทอาท คือ “อาท สรรหา พัฒนา สิ่งที่ดีกว่า เพื่อคุณ” พร้อมด้วยชื่อ นามสกุล ระดับชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

4. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

ประกวดวาดภาพเยาวชน ทอท. ประจำปี 2554

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนปร​ะจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักน้ำ รักอากาศ” ระดับประถม และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริข​องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีจ​ินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ​์สิ่งแวดล้อม ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 400

ประกวดวาดภาพสำหรับเด็ก "ใส่สีสานในใฝ่สันติ ครั้งที่ 7"

สหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลก สนับสนุนกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมเนื่องในวันเด็กสากล (Universal Children Day) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) (Women's Federation for World Peace-Thiland) จึงจัดประก

ประกวดภาพวาดระบายสี ,ประกวดภาพถ่าย "ตรอกบ้านจีน" และประกวดภาพเก่า "เล่าเมืองตาก"

จังหวัดตาก เห็นความสำคัญของชุมชนโบราณ "ตรอกบ้านจีน" จึงจัดทำโครงการ ประกวดภาพวาดระบายสี ,ประกวดภาพถ่าย "ตรอกบ้านจีน" และประกวดภาพเก่า "เล่าเมืองตาก" เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งภาพได้ที่
สำนักงานวฒนธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ประกวดภาพระบายสีในหัวข้อ "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาต้นไม้"

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดภาพระบายสีในหัวข้อ "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาต้นไม้" โดยวาดภาพลงกระดาษ A4 พร้อมติดสติกเกอร์เฟเบอร์-คสาเทลล์ ที่แนบมาในกล่องดินสอสี ส่งมาที่ ตู้ ปณ. ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ ตู้ ปณ. 424 ปณ.ลาดพร้าว กรุงเทพ 10310

ประกวดผลงาน ด้านการอนุรักษ์ วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 3 “ป่ายัง คนอยู่”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือเอาวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของ คุณสืบ นาคะเสถียร กำหนดจัดโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ครั้งที่ 3 “ป่ายัง คนอยู่” ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2554 เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของคุณสืบ นาคะเสถียร รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของเยาวชนรุ่นหลังๆ ให้ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรของประเทศ โดยงานในปีนี้ได้จั

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.