^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงรางวัลพู่กันทอง

ประกาศ เรื่อง การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงรางวัลพู่กันทอง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

การประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และการเขียนเรื่องสั้น ในหัวข้อ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย" โดยให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความสามารถ ในด้านทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท

การประกวดระดับจังหวัด
ประเภทการประกวด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประกวดวาดการ์ตูน ในหัวข้อ "เพศศึกษา...เรื่องต้องห้ามที่ต้องรู้"

โครงการวิจัยแบบองค์รวมในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนเพื่อนๆ มาประชันฝีมือการประกวดลายเส้นแด่เหล่านักวาดผู้หลงใหลและชื่นชอบในการวาดการ์ตูน ในหัวข้อ "เพศศึกษา...เรื่องต้องห้ามที่ต้องรู้" ลุ้นรับรางวัลมากมาย เนื้อเรื่องสามารถเอามาผูกเชื่อมโยงกัน

ระยะเวลาประกวด 28 มีนาคม 2554 - 29 เมษายน 2554
ประกาศผลงาน 2 พฤษภาคม 2554

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2011-04-29 (All day)

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “อำเภอบางพระในอดีต” งานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2554

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “อำเภอบางพระในอดีต” งานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2554 ณ บริเวณชายหาดบางพระ หมู่ที่ 1

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2. การสมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

3. การรายงานตัว

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

The Mall & Global Art Thailand Competition 2011

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประเทศ The Mall & Global Art Thailand Competition 2011 คราวนี้กลับมาในธีม “โลกสดใสหัวใจ Recycle” เพื่อให้เด็กๆได้แสดงฝีมือ ระดมความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบนวัตกรรมจากขยะ Recycle ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวด

หมดเขต: 
ส, 2011-04-30 (All day)

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนผู้มีแนวคิดและทักษะในการสร้างสรรค์งาน ด้านจิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าในสุนทรียภาพ เป็นกำลังใจในการสร้างผลงานที่ดี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนสนใจศึกษาด้านศิลปะเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไปอีกด้วย

ประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 "เด็กและสุนัข"

กระทรวงศึกษาธิการโปแลนด์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สำหรับเยาวชนเมือง Czestochowa ประเทศโปแลนด์ จัดประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "เด็กและสุนัข" (13th Edition of the International Art Contest for Children and Youth: A Child and a Dog) ผู้ส่งผลงาน ต้องมีอายุระหว่าง 3 - 24 ปี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ โดยขนาดผลงาน อย่างน้อยเท่ากระดาษ A3 ไม่จำกัดเทคนิค กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนา

ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2554

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญศิลปินร่วมส่งภาพจิตรกรรมเข้าประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’
ครั้งที่ 33 ประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

  • งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานไม่เกิน 150x200 ซม. และติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการได้
หมดเขต: 
อา, 2011-05-22 (All day)

ประกวดวาดภาพ "ประมงมั่งคง อาหารมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

กรมประมงร่วมกับ SEADEC ชวน เยาวชนไทย อายุไม่เกิน 15 ปี ศึกษาในระดับ ม.1 - 3 หรือเทียบเท่า ประกวดวาดภาพ "ประมงมั่งคง อาหารมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" โดยภาพวาดที่ ชนะเลิศทั้ง 4 รางวัล จะได้จัดร่วมแสดง ร่วมกับผลงานภาพวาด ของเยาวชนจากประเทศอื่นๆ ในระหว่างการประชุม The ASEAN-SEAFDEC Conference on Sustainable Fisheries for Food Security Towards 2020 "Fish for the People 2020: Adaptation to a Changing

ประกวดวาดการ์ตูน "The Legend of Sun Knight"

ปล่อยของประลองลายเส้น ประกวดวาดการ์ตูน "The Legend of Sun Knight"

สำนักพิมพ์ Enter Books ร่วมกับเว็บไซด์ ROIGOO ร่วมเปิดเวที “ปล่อยของประลองลายเส้น” ประชันฝีมือการประกวดลายเส้นแด่เหล่านักวาด ผู้หลงใหลและชื่นชอบในการวาดการ์ตูน ขอเชิญชวนมาปล่อยมุขกระตุกต่อมอึ้งในการ์ตูนช่อง ผ่านงานคิดสร้างสรรค์ไร้ขอบเขตจินตนาการผ่านการ์ตูนช่องตามสไตล์ ภายใต้แนวความคิด "The Legend of Sun Knight"

ระยะเวลาส่งผลงาน
วันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2554

หมดเขต: 
อา, 2011-03-20 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.