^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

สำนักพิมพ์แจ่มใส เชิญชวนบุคคลทุกคนที่ รักในงานเขียน และออกแบบกับ 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ ประกวดการเขียนนิยายรัก, ประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ และประกวดออกแบบที่คั่นหนังสือ ที่ให้ทุกคนได้รังสรรค์ความคิดกันอย่างไร้ขอบเขตภายใต้แนวความคิด "เพราะเธอคือความรัก"

หมดเขต: 
พฤ, 2011-06-30 (All day)

สกศ.จัดประกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สกศ.จัดป ระกวดภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมหัวข้อ “ครู” ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ "ครู" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวความคิดและมุมมองที่มีต่อครู โดยใช้ภาพถ่ายและภาพจิตรกรรมบรรยายบอกเล่าความรู้สึก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม

วัตถุประสงค์

ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก ผ่านรูปแบบ เรียงความ ภาพวาด ภาพถ่าย อีการ์ด โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่

ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก บุหรี่

ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถถ่ายทอดถึงความรู้สึกหรือความปรารถนาที่จะให้ บุคคลที่คุณรัก ลด ละ เลิกบุหรี่ ตามชื่อโครงการร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” วันเด็ก วันแห่งความรัก วันครอบครัว วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งเป็นการรณรงค์โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่ โดยใช้รูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ ที่กำหนด คือ

  • เรียงความ
  • ภาพวาดพร้อมชื่อเรื่อง
  • ภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย

ประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 หัวข้อ "สนุกสนานในงานบุญ"

การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 18 ประจาปี 2554 หัวข้อ “สนุกสนานในงานบุญ” ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิยุวพัฒน์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ชวนนักเรียน ถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านภาพวาด ความประทับใจในรูปแบบ งานบุญ ซึ่งเป็นสิ่งเล่าขานเรื่องราว ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นงานสังสรร รื่นเริง ที่เต็มไปด้วยตำนาน และที

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์พลังงาน

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์พลังงาน

สำนัก พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เชิญชวน น้องๆ อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ แข่งขัน ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์พลังงาน" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักษ์พลังงาน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท งานได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2554

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขต: 
พ, 2011-03-30 (All day)

ประกวดภาพวาดกับศาลรัฐธรรมนูญ

ประกวดภาพวาดกับศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดโครงการประกวดการวาดภาพ ชิงรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศาลรัฐธรรมนูญ โดย แบ่งผู้ประกวดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

กลุ่มระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป หัวข้อ ศาลรัฐธรรมนูญ เทิดทูนนิติธรรม
รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

ประกวดงานศิลปะ เทศกาลแห่งความสุข Holiday Season contest ครั้งที่ 5 โดย Wacom

5th Wacom Holiday Season Contest 2010

เทศกาลแห่งความสุข ซึ่งเป็นเทศกาล Holiday Season contest ประจำปีครั้งที่ 5 โดย Wacom เอเชียแปซิฟิกขอเชิญผู้ที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ โอเชียเนีย ไตหวันและเกาหลีให้เราทราบถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดที่แสดงออกถึงศาสนา และวัฒนธรรมของคุณ ส่งภาพถ่ายดิจิทัล ภาพวาด ภาพประกอบ หรือภาพงานศิลปะ ในหัวข้อ “เทศกาลวันหยุด” และคุณจะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ด้วยการแบ่งปันความสุขสนุกสนานในวันหยุ

หมดเขต: 
ศ, 2011-01-14 (All day)

ประกวดวาดภาพและถ่ายภาพ หัวข้อ “พ่อของฉัน” ที่โรงแรมใบหยกสกาย

เรียนเชิญเข้าร่วมประกวดการแข่งขันวาดภาพและถ่ายภาพ หัวข้อ “พ่อของฉัน” รับสมัคร วันที่ 8–30 พฤศจิกายน 2553 (นับวันที่ส่งถึงโรงแรมใบหยก สกาย)
แสดงผลงาน วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2553
ตัดสินการประกวด วันที่ 2 ธันวาคม 2553

หมดเขต: 
อ, 2010-11-30 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน Horse Award 5

กลุ่มบริษัท นานมี จำกัด ได้รณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฮอร์ส อะวอร์ด ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “รัก” ซึ่งเป็นความรู้สึกอันมหัศจรรย์ที่อยู่ในตัวเราทุกคน

สถานที่ส่งผลงาน
บริษัท นานมี จำกัด
เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

หมดเขต: 
อา, 2010-10-31 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ ปลาสวยน้ำใจใส

ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 6-15 ปี ร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ปลาสวยน้ำใจใส”

กติกาง่ายๆ เพียงแค่ น้องๆ วาดภาพปลาสวยงามประเภทใดก็ได้ ตามจินตนาการสร้างสรรค์บนกระดาษขนาด A4 (โดยประมาณ) ระบายสีแต่งแต้มภาพให้สวยงาม ระบุชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ด้านหลังภาพ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.