^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

โครงการประกวดวาดภาพกล้วยไม้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการประกวดวาดภาพกล้วยไม้ ชิงถ้วยพระราชทาน

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพกล้วยไม้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 จุดลงทะเบียน อยู่บริเวณหน้า Toshiba Intelligenz Shop ชั้น 2 สยามพารากอน เวลา 10:00-10:30 น.

หมดเขต: 
อ, 2012-05-15 16:00

ประกวดภาพวาด หัวข้อ รักใสใส...ห่างไกลเรื่องเพศ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนน้องๆนักเรียน ป.4 - ม.3 ประกวดภาพวาด หัวข้อ "รักใสใส...ห่างไกลเรื่องเพศ" ไม่จำกัดเทคนิคการวาดภาพ สามารถใช้เทคนิคสีต่าง ๆ ได้ ยกเว้นสีน้ำมัน บนกระดาษไม่ต่ำกว่า 80 ปอนด์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ขนาด A3 ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2012-05-30 16:00

ประกวดวาดภาพ Peace and Cooperation School Award 2012

สถานเอกอัครราชฑูตสเปนประจำประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจส่งภาพวาดเข้าประกวด โครงการ Peace and Cooperation School Award 2012 หัวข้อ Sport as key for understanding and peace เพื่อสนับสนุนให้ประชาคมการศึกษา แต่ละประเทศเข้าใจสันติภาพระหว่างประชาชน และส่งเสร

หมดเขต: 
อ, 2012-07-03 16:00

แข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา แข่งขันวาดภาพระบายสี บนกระดาษ 100 ปอนด์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างภาพ ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

หมดเขต: 
ศ, 2012-07-06 16:00

ประกวดศิลปกรรมเด็ก และเยาวชนแ่ห่งชาติ ครั้งที่ 7

ประกวดศิลปกรรมเด็ก และเยาวชนแ่ห่งชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อสนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม จากความคิดอิสระ จินตนาการของเด็กและเยาวชนไทย และตระหนักถึงคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมสืบไป ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 555

หมดเขต: 
ศ, 2012-04-27 16:30

ประกวดภาพระบายสี "ร่วมฉลอง เทศกาลรอบโลก"

ประกวดภาพระบายสี "ร่วมฉลอง เทศกาลรอบโลก"

เมืองไทยประกันชีวิต...บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย ขอเชิญน้องๆ ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ช่วงอายุ 3- 12 ปี ร่วมแต่งแต้มสีสันบนภาพระบายสี "ร่วมฉลอง เทศกาลรอบโลก" ชิงทุนการศึกษา และบัตรชมการแสดง Disney On Ice Let's Celebrate!

หมดเขต: 
ศ, 2012-03-02 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสีกับเว็ปไซต์ DekThaiContest

ครั้งแรกกับการประกวดวาดภาพระบายสีออนไลน์ บริษัท คลิกมีเดีย โซลูชั่น จำกัด กำลังจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ฉันรักเมืองไทย” ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานทางเว็บไซต์ DekThaiContest.com ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ หรือเดินทางไกลเพื่อเข้าแ

หมดเขต: 
อา, 2012-03-25 22:00

ประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 14 ปี 2555 หัวข้อ "เด็กและสุนัข"

ประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 14

กระทรวงศึกษาธิการโปแลนด์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สำหรับเยาวชนเมือง Czestochowa ประเทศโปแลนด์ จัดประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 14 ปี 2555 หัวข้อ "เด็กและสุนัข" (International Art Contest for Children and Youth: A Child and a Dog) โดยผู้ส่งผลงาน ต้องมีอายุระหว่าง 3 - 24 ปี

ส่งผลงาน
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555

หมดเขต: 
ศ, 2012-06-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "เรารักษ์ช้าง"

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดวาดภาพระบายสี ในวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ "เรารักษ์ช้าง" ในวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2555

หมดเขต: 
ส, 2012-02-04 15:00

ประกวดวาดภาพระบายสี วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2555

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2555 เรียนเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดวาดภาพพร้อมระบายสี ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

หลักเกณฑ์การประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ
เนื่องในงาน : วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2555

1. วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2012-02-24 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.