^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพ พรรณไม้ในพระนาม เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ขอเชิญนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านศิลปะ ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา ตอนปลาย ร่วมประกวดวาดภาพ “พรรณไม้ในพระนาม เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา

หมดเขต: 
อ, 2012-07-31 16:00

ประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555

ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 เป็นเวทีให้ศิลปินไทย-เทศ สร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ 3 มิติอย่างอิสระ รวม 13 รางวัล เงินรางวัลรวม 1,400,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2012-09-09 16:00

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต

หมดเขต: 
ศ, 2012-08-03 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine arts award ครั้งที่ 7

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine arts award ครั้งที่ 7

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ได้มีโอกาสส่งมอบ “ความสุข” ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine arts award ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555 หัวข้อ

หมดเขต: 
พ, 2012-10-31 16:00

โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน หัวข้อ "ส่งความสุข" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse Award ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ส่งความสุข"

บริษัท นานมี จำกัด เชิญชวน นักเรียน ระดับอนุบาลถึงระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน Horse Award ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ส่งความสุข" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า

หมดเขต: 
พ, 2012-10-31 16:00

PTT Comic Contest 2 ตอน "Plastic Story"

PTT Comic Contest 2 ตอน "Plastic Story"

ปตท.ชวนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เดี่ยวหรือทีมละไม่เกิน 3 คน สานต่อโครงการประกวดการ์ตูนวาดการ์ตูน PTT Comic Contest ปี 2 ตอน "Plastic Story" พลาสติกสตอรี่เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนคนไทยได้พลิกวิธีคิดมอง พลาสติก ในมุมใหม่ และรู้จักใช้ประ

หมดเขต: 
จ, 2012-08-20 16:00

ประกวดภาพวาดการ์ตูนวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "เด็กไทยรอบรู้เปิดประตูสู่อาเซียน"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวน นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา 1- 6 ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ประกวดภาพวาดการ์ตูนวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "เด็กไทยรอบรู้เปิดประตูสู่อาเซียน" ชิงทุนการศึกษา 5,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเป็นตัวแทนภาคใ

หมดเขต: 
จ, 2012-08-06 16:00

ประกวดวาดภาพประกอบหนังสือเรียน “สัมผัสภาษาจีน”

การประกวดวาดภาพประกอบหนังสือเรียน “สัมผัสภาษาจีน” ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียน การพัฒนาทักษะภาษาจีนให้เข้มแข็ง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมระหว่างไทย-จ

หมดเขต: 
พฤ, 2012-09-20 16:00

โครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ประกวดหนังสั้น แอนิเมชั่น, ประกวดภาพวาด, ประกวดออกแบบหน้าเว็บ และเกมส์

โครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ประกวดหนังสั้น แอนิเมชั่น, ประกวดภาพวาด, ประกวดออกแบบหน้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ชิงทุนการศึกษากว่า 350,000 บาท มี 3 กิจกรรม ดังนี้

  หมดเขต: 
  ศ, 2012-08-17 16:00

  ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมอนุรักษ์พลังงาน

  โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมกับกลุ่มปตท. เชิญน้องๆ อายุ 5 -15 ปี ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมอนุรักษ์พลังงาน”ชิงรางวัลทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2555

  หมดเขต: 
  ศ, 2012-08-31 16:00

  หน้า

  Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

  Members Online

  There are currently 0 users online.