^ Back to Top

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ชพส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking" ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาค้นคว้า และพัฒนาศักยภาพ ทักษะความสามารถตามความถนัดทางด้านศิลปะ
2. เพื่อสร้างสื่อฟื้นฟูศีลธรรม เผยแผ่สู่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

ประเภทการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
  • ประเภทงาน ภาพวาด
  • ประเภทงาน เขียนเรื่องสั้น
 • ระดับมัธยมศึกษา 
  • ประเภทสื่อ Animation 
  • ประเภทงาน ภาพวาด
  • ประเภทงาน เขียนเรื่องสั้น
 • ระดับอุดมศึกษา
  • ประเภทสื่อ Animation 
  • ประเภทงาน ภาพวาด
  • ประเภทงาน เขียนเรื่องสั้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557
 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

การส่งผลงาน

 • ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • Email : moralmediateam@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 08-2782-5818
 • Email : moralmediateam@gmail.com
หมดเขต: 
27 ก.ย. 2014 10:00 to 15 ต.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.