^ Back to Top

ประกวด Degree Shows 2014

ประกวด Degree Shows 2014

ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Degree Shows 2014 ครั้งที่ 8 โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557 ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 7 สาขา ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้แก่

  • สาขา Architecture งานออกแบบสถาปัตยกรรม
  • สาขา Interior งานออกแบบตกแต่งภายใน
  • สาขา Product งานออกแบบผลิตภัณฑ์
  • สาขา Graphic งานออกแบบกราฟิก
  • สาขา Animation อนิเมชั่น โมชั่น ทั้ง 2 มิติ และ 3มิติ
  • สาขา Fashion งานออกแบบแฟชั้นเสื้อผ้า
  • สาขา Jewelry งานออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ

ขั้นตอนการส่งผลงาน
1. กำหนดรูปแบบเทคนิคตามความเหมาะสม โดยเนื้อหา ต้องประกอบไปด้วยกระบวนการออกแบบทั้งหมด และผลงานขั้นสุดท้าย
2. ส่งผลงานในรูปแบบเพลทขนาด A3 (297 x 420 มม.) จำนวนไม่เกิน 5 เพลทพร้อมแนบไฟล์งานนามสกุล pdf. ความละเอียด 300 dpi หรือไฟล์วิดีโอในรูปแบบ CD หรือ DVD
3. สำหรับสาขา Animation ให้ส่งสตอรี่บอร์ดภาพสเก็ตช์ แบบร่างในรูปแบบเพลทงาน มาพร้อมกับไฟล์วิดีโอผลงาน
4. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ทางไปรษณีย์ หรือส่งตัวตนเอง ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.degreeshows.org/

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงาน 31 กรกฎาคม 2557

สามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่
กองการคัดเลือก DEGREE SHOWS 2014
Corporation4d, 81 สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Deadline: 
03 Jun 2014 10:00 to 31 Jul 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.