^ Back to Top

May 2017

ประกวด 10th Thailand Isan Guitar Competition 2017

ประกวด 10th Thailand Isan Guitar Competition 2017

Terminal 21 Korat ร่วมกับโรงเรียนดนตรีกาญจนา จังหวัดนครราชสีมา และชมรมกีตาร์ไทย ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวด 10th Thailand Isan Guitar Competition 2017 ระดับเยาวชน ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 70,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-06-06 16:00

ประกวดตราอาร์ม (ARMS Design Contest) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ประกวดตราอาร์ม (ARMS Design Contest) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราอาร์ม (ARMS Design Contest) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-06-09 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-08-11 16:00

ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"

ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-07-07 16:00

ประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"

ประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 13

Deadline: 
Fri, 2017-06-23 16:00

ประกวดออกแบบชุดตุ๊กตา Sparkle Girlz ภายใต้คอนเซปต์ "Sparkle Girlz Floral Fantasia"

ประกวดออกแบบชุดตุ๊กตา Sparkle Girlz ภายใต้คอนเซปต์ "Sparkle Girlz Floral Fantasia"

Central Department Store ร่วมกับ บริษัท นิชิเวิลด์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดตุ๊กตา Sparkle Girlz ภายใต้คอนเซปต์ "Sparkle Girlz Floral Fantasia" ชิงเงินรางวัลมูลค่า สูงสุด 7,000 บาท และ 5 รางวัลที่ชนะกา

Deadline: 
Sat, 2017-06-10 16:00

ประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017 “มนตร์เสน่ห์ไทย ความงามที่ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก”

ประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017 “มนตร์เสน่ห์ไทย ความงามที่ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท อี อาร์ เอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017 “มนตร์เสน่ห์ไทย ความงามที่ยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก” ชิงตำแหน่ง

Deadline: 
Mon, 2017-06-05 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ทำไมคนเวียดนามรักลุงโฮ”

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ทำไมคนเวียดนามรักลุงโฮ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกา

Deadline: 
Fri, 2017-06-09 16:00

ประกวดภาพถ่ายแคนดิด “แชะ! ภาพแคนดิด ติดเดลล์”

ประกวดภาพถ่ายแคนดิด “แชะ! ภาพแคนดิด ติดเดลล์”

Dell ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแคนดิด “แชะ! ภาพแคนดิด ติดเดลล์” ชิงของรางวัลจมากมาย

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share”

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ.. Like Know Show Share” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2017-06-05 16:00

สัมมนาธุรกิจ “SME START SMART WITH NOSTRA MAP”

สัมมนาธุรกิจ “SME START SMART WITH NOSTRA MAP”

บริษัท โกลบเทค จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิตอล ที่มีความละเอียด ถูกต้องและทันสมัยสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แบรนด์แผนที่ "นอสตร้า" (NOSTRA) ได้มีการจัดงานสัมมนาธุรกิจ “SME START SMART WIT

Seminar date: 
Tuesday, 2017, June 13 - 13:00 to 17:00

ประกวด Top Model Thailand 2017

ประกวด Top Model Thailand 2017

Top Model Thailand ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 3 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Top Model Thailand 2017 ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะาย พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

Deadline: 
Fri, 2017-10-27 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผลงานยอดเยี่ยมแต่ละสาขาจะได้รับ

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.