^ Back to Top

ประกวดตราอาร์ม (ARMS Design Contest) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ประกวดตราอาร์ม (ARMS Design Contest) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราอาร์ม (ARMS Design Contest) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. จำกัดจำนวนการส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 1 แบบ ต่อ 1 ท่าน

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด
1. ตราอาร์ม (ARMS) ต้องสื่อความหมายถึงตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
2. ตราอาร์ม (ARMS) ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจำง่าย ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
3. องค์ประกอบหลักในภาพตราตราอาร์ม (ARMS) จะต้องประกอบด้วย

  • ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่
  • ตัวอักษรย่อบังคับ CMPD มาจาก chiangmai police division

4. สีที่ใช้ในการออกแบบ ไม่จำกัดเสี
5. ตราอาร์ม (ARMS) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์
6. ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
7. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. จัดพิมพ์ผลงานเป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 : จัดพิมพ์เฉพาะตัวผลงานตราอาร์ม (ARMS) เป็นภาพสี ลงในกระดาษ A4 พร้อมพิมพ์คำอธิบายแนวความคิดในการออกแบบและความหมายของผลงานใต้ภาพผลงาน ตราอาร์ม (ARMS) ที่ส่งเข้าประกวด
  • ส่วนที่ 2 : จัดพิมพ์แผ่น Presentation นำเสนอ การนำตัวผลงานตราอาร์ม(ARMS)ไปใช้งานใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ เช่น โล่, เสื้อ ,หมวก เป็นต้น พิมพ์ใส่กระดาษ A4

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน ติดใบสมัครไว้หลังแผ่นผลงาน
3. แนบไฟล์ภาพผลงานต้นฉบับ บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล ai. psd. และ jpg. โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิเซล พร้อมระบุ code สี
โหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้) บันทึกใส่ CD/DVD มาจำนวน 1 แผ่น และบรรจุแผ่นในซองกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด
1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
2. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ส่งผลงานตราอาร์ม(ARMS) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่” ส่งมาที่:

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่  50000

รางวัลการประกวด

  • ชนะเลิศ 10,000 บาท
  • รองชนะเลิศ 5,000 บาท
  • ขวัญใจมหาชน 5,000 บาท (ตัดสินจากยอด like ของแฟนเพจตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถาม

  • โทร.053 242 234
  • www.facebook.com/policecmchiangmai
  • www.chiangmaipolice.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุรเชษฐ์

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Deadline: 
29 May 2017 10:00 to 09 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.