^ Back to Top

พฤษภาคม 2017

ประกวดเต้น "Harbor Pattaya Cove Seed 2017"

ประกวดเต้น "Harbor Pattaya Cove Seed 2017"

ศูนย์การค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Harbor Pattaya Cove Seed 2017" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
พฤ, 2017-06-15 18:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เมืองสายน้ำสามเวลา”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เมืองสายน้ำสามเวลา”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และ PHOTOTECH ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ประจำปี 2560 หัวข้อ “เมืองสายน้ำสามเวลา” ในโครงการ เที่ยวสุขใจ วิถีชุมชน สมุท

หมดเขต: 
พ, 2017-06-14 16:00

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8thUOB Painting of the Year ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุ

หมดเขต: 
อา, 2017-09-17 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อา, 2017-09-17 16:00

ประกวด iPrice Innovator’s Grant 2017

ประกวด iPrice Innovator’s Grant 2017

iPrice Group ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด iPrice Innovator’s Grant 2017 ชิงรางวัลรวมมูลค่ามากถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

ประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล.

ประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
ส, 2017-07-15 16:00

Business Game Contest @TNI day

Business Game Contest @TNI day ฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ประกวด Missteen Bangkok Season 2

ประกวด Missteen Bangkok Season 2

สถาบัน Club Model ร่วมกับ ศูนย์การค้าพาลาเดียม ไอที ประตูน้ำ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Missteen Bangkok Season 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมงานกับ Club Model เพื่อรับงานในวงการอีกด้วย

หมดเขต: 
ศ, 2017-10-13 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand" เพื่อจัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิก ประจำปี

หมดเขต: 
พฤ, 2017-06-15 16:00

แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี 2560 ชิงโ

หมดเขต: 
จ, 2017-06-12 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้

หมดเขต: 
จ, 2017-07-10 16:00

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวดในโครงการ "Digital Innovation Startup Apprentice"

ประกวดในโครงการ "Digital Innovation Startup Apprentice"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับSoftware Park Thailand และ C asean ขอเชิญนักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "Digital Innovation Startup Apprentice"

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-16 16:00

ประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย”

ประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย”

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ITCi Award (Industry Transformation Center- Innovate) หัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับบ้านผู้สูงวัย” ชิง

หมดเขต: 
พฤ, 2017-06-15 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.