^ Back to Top

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
สถานศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทุดสังกัด ทังภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560
  • ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกันยายน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-282-3161 ต่อ 508, 607 ในวันและเวลาราชการ

 

หมดเขต: 
29 พ.ค. 2017 10:00 to 30 มิ.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.