^ Back to Top

ประกวดโครงการ

แข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15

แข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 16:30

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

ประกวดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือสายอาชีวะในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส

หมดเขต: 
จ, 2019-07-01 16:30

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย"

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย" ในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

หมดเขต: 
อา, 2018-07-15 16:00

ประกวดโครงการภายใต้แนวความคิด "Sparking Change"

ประกวดโครงการ ภายใต้แนวความคิด "Sparking Change"

โครงการ Sparking Change ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการภายใต้แนวความคิด "Sparking Change" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมกียรติบัตร และจะได้รับพื้นที่ในงาน Xclusive Sale In The City 2017

หมดเขต: 
จ, 2017-10-30 16:00

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม" ชิงทุนการศึกษา และเงินพัฒนาชุมชนมูลค่ารวมก

หมดเขต: 
พ, 2016-11-30 16:00

ประกวดโครงการ “บันทึก ๒ แผ่นดิน”

ประกวดโครงการ “บันทึก ๒ แผ่นดิน”

มูลนิธิธรรมดี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “บันทึก ๒ แผ่นดิน” ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ไม่จำกัดจำนวน) จะได้รับ “หนังสือชุดบันทึก ๒ แผ่นดิน” มูลค่า ๗,๙๑๑ บาท และผู้ที่มีผลงานโดดเด่น รับสิทธิ์ร

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

การประกวดในโครงการ "ปฏิบัติการ ร้อยมือสร้างเมือง"

ร้อยมือสร้างเมือง

"ช่วยกันคิด ร่วมกันสร้าง พัฒนาเมืองของคุณ ด้วยตัวคุณเอง" ขอเชิญคนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ร่วมทีม 9-15 คน ร่วมกันคิดโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม ให้ชุมชนของตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกของ

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-31 16:00

โครงการประกวด "กรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ปีที่ 12"

กรุงไทย ยุววาณิช

ธนาคารกรุงไทยขอท้าความสามารถของน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และปวช.ที่ช่างคิด ช่างทำ และฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครเข้าร่วม "โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ปีที่ 12" ชิงทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่า 2,96

หมดเขต: 
จ, 2013-07-15 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.