^ Back to Top

ประกวดโครงการ

ประกวดโครงการภายใต้แนวความคิด "Sparking Change"

ประกวดโครงการ ภายใต้แนวความคิด "Sparking Change"

โครงการ Sparking Change ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการภายใต้แนวความคิด "Sparking Change" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมกียรติบัตร และจะได้รับพื้นที่ในงาน Xclusive Sale In The City 2017

Deadline: 
Mon, 2017-10-30 16:00

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม" ชิงทุนการศึกษา และเงินพัฒนาชุมชนมูลค่ารวมก

Deadline: 
Wed, 2016-11-30 16:00

ประกวดโครงการ “บันทึก ๒ แผ่นดิน”

ประกวดโครงการ “บันทึก ๒ แผ่นดิน”

มูลนิธิธรรมดี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “บันทึก ๒ แผ่นดิน” ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ไม่จำกัดจำนวน) จะได้รับ “หนังสือชุดบันทึก ๒ แผ่นดิน” มูลค่า ๗,๙๑๑ บาท และผู้ที่มีผลงานโดดเด่น รับสิทธิ์ร

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

การประกวดในโครงการ "ปฏิบัติการ ร้อยมือสร้างเมือง"

ร้อยมือสร้างเมือง

"ช่วยกันคิด ร่วมกันสร้าง พัฒนาเมืองของคุณ ด้วยตัวคุณเอง" ขอเชิญคนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ร่วมทีม 9-15 คน ร่วมกันคิดโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม ให้ชุมชนของตนเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกของ

Deadline: 
Thu, 2013-10-31 16:00

โครงการประกวด "กรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ปีที่ 12"

กรุงไทย ยุววาณิช

ธนาคารกรุงไทยขอท้าความสามารถของน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และปวช.ที่ช่างคิด ช่างทำ และฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ สมัครเข้าร่วม "โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ชีวิตที่เลือกได้ ใส่ใจต่อสังคม ปีที่ 12" ชิงทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่า 2,96

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดโครงการ

Members Online

There are currently 0 users online.