^ Back to Top

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม" ชิงทุนการศึกษา และเงินพัฒนาชุมชนมูลค่ารวมกว่า 580,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด

 1. รับสมัครเยาวชน ประเภททีมๆ ละ 3-5 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
 2. สมาชิกในทีม จะต้องไม่มีชื่อซ้ำ หรือเป็นสมาชิกร่วมกับทีมอื่น และต้องกรอกข้อมูลของสมาชิกในทีมให้ครบทุกคน พร้อมแนบรูปถ่ายทุกคนในทีม 1 รูป
 3. หนึ่งทีม สามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
 4. การส่งโครงการเข้าประกวด จะต้องสมัครและส่งโครงการ ผ่านทาง www.pruksacsr.com เท่านั้น
 5. รูปแบบการส่งโครงการเข้าประกวด สามารถเลือกนำเสนอตามความถนัดดังนี้
  • จัดส่งเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ระบบจะทำการ Upload ผ่าน YouTube โดยอัตโนมัติ)
  • จัดส่งเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB. โดยสามารถ Download Templete โปรแกรม Word หรือ Power Point จากเว็บไซต์ www.pruksacsr.com และกำหนดให้ใช้ Font “Browallia New” ขนาด 15 โดยเนื้อหาจะต้องไม่เกิน 5 หน้า
 6. โครงการที่ส่งเข้าประกวด จะต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานในชุมชนที่แต่ละทีมนำเสนอว่าเห็นชอบ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
 7. โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงการที่สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/สังคมให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยพื้นที่ในการพัฒนาจะต้องอยู่ในประเทศไทย และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
 8. การตัดสินการประกวด จะพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์เผยแพร่ จัดพิมพ์โครงการทุกโครงการที่เข้าร่วมประกวด โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ
 10. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าสมัครใดๆ ในการเข้าร่วมประกวด

กำหนดการ

 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
  • รับสมัครและส่งผลงานร่วมการประกวด
 • พฤศจิกายน 2559
  • ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
  • ทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ
  • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ
 • ธันวาคม 2559
  • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1-3 นำผลงานไปทำให้เกิดขึ้นจริง

ทุนการศึกษาสำหรับสุดยอดแนวคิด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน 150,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน 150,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน 150,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รับทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน
1. วิธีการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
2. ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ
3. สามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริง และมีคุณค่าต่อชุมชน/สังคม
4. โครงการที่เสนอ มีความยั่งยืนต่อชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร.1739
 • pruksacsr.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

Total Prize Money: 
580,000 Baht
Deadline: 
06 Oct 2016 10:00 to 30 Nov 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • admin