^ Back to Top

ประกวดแนวคิด

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมยังได้พบกับนวัตกรรม ณ มหานค

Deadline: 
Sun, 2018-10-21 16:00

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่ ชิงเงิ

Deadline: 
Thu, 2018-06-14 16:00

ประกวดการออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z"

ประกวดการออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z"

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 17 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z" ชิง

Deadline: 
Wed, 2018-04-11 16:00

ประกวด "แจกเงินให้วัยรุ่นทำกิจกรรม"

ประกวด "แจกเงินให้วัยรุ่นทำกิจกรรม"

Newground ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงาานเข้าร่วมการประกวด "แจกเงินให้วัยรุ่นทำกิจกรรม" ชิงเงินสมทบในการทำกิจกรรม

หัวข้อการประกวด
แจกเงินให้วัยรุ่นทำกิจกรรม !

รายละเอียดการประกวด

Deadline: 
Sun, 2017-12-31 16:00

ประกวดแนวคิดในโครงการ "Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6"

ประกวดแนวคิดในโครงการ "Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6"

กลุ่มบริษัทสามารถ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในโครงการ "Young Technopreneur  2017 : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

ประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม"

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม โครงการ "พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม" ชิงทุนการศึกษา และเงินพัฒนาชุมชนมูลค่ารวมก

Deadline: 
Wed, 2016-11-30 16:00

ประกวด YOUNG CREATIVE ENVIRONMENT ARTIST ภายใต้ CONCEPT “OUR LIVING ENVIRONMENT”

ประกวด YOUNG CREATIVE ENVIRONMENT ARTIST ภายใต้ CONCEPT “OUR LIVING ENVIRONMENT”

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ YOUNG CREATIVE ENVIRONMENT ARTIST ภายใต้ CONCEPT “OUR LIVING ENVIRONMENT” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 64,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2016-01-16 16:00

แข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558

แข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2558 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทัศน

Deadline: 
Sun, 2015-09-20 16:00

ประกวดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย”

ประกวดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย”

ฟอร์ด ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในภาคตะวันออก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความสามารถและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอสั้น ไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ในโครงการ Go Further

Deadline: 
Sun, 2015-11-15 16:00

ประกวดไอเดียริเริ่มกิจการเพื่อสังคม Asia Social Innovation Award 2015

Asia Social Innovation Award 2015

Asia Social Innovation Award (ASIA) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียริเริ่มกิจการเพื่อสังคม "Asia Social Innovation Award 2015" (ฮ่องกง - ไต้หวัน - ไทย - ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย) ชิงเงินรางวัล พร้อมเดินทางเพื่อร่วมงาน Social Start-up Wee

Deadline: 
Mon, 2015-09-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดแนวคิด

Members Online

There are currently 0 users online.