^ Back to Top

ประกวดแนวคิด

ประกวดไอเดีย "Youth Policy Lab 2023"

ประกวดไอเดีย "Youth Policy Lab 2023"

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) ร่วมกับ 101 Public Policy Think Tank (101 PUB) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเยาวชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "Youth Policy Lab 2023"

หมดเขต: 
ศ, 2023-03-03 16:30

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้" ชิง

หมดเขต: 
ศ, 2022-12-16 16:30

ประกวดแผนงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน "โครงการ SKL พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566"

ประกวดแผนงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน "โครงการ SKL พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566"

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ขอเชิญเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน "โครงการ SKL พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2566" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รั

หมดเขต: 
พฤ, 2022-11-10 16:30

ประกวดแนวคิดการแก้ปัญญาด้านน้ำด้วยวิศวกรรมแห่งปี "Thaiwater hack รู้น้ำ ลดภัย สร้างโอกาส"

ประกวดแนวคิดการแก้ปัญญาด้านน้ำด้วยวิศวกรรมแห่งปี "Thaiwater hack รู้น้ำ ลดภัย สร้างโอกาส"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้ารว่วมการประกวดแนวคิดการแก้ปัญญาด้านน้ำด้วยวิศวกรรมแห่งปี "Thaiwater hack รู้น้ำ ลดภัย สร้างโอกาส"

หมดเขต: 
พฤ, 2022-10-20 23:30

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

UddC ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และภาคีพัฒนาเมือง จากภาครัฐ เอกชน วิชาการ วิชาชีพ และประชาสังคม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 460,0

หมดเขต: 
อา, 2022-09-18 (All day)

ประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022"

ประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (JAXA) ขอเชิญชวนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดไอเดียการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ "Asian Try Zero-G 2022" ชิงเ

หมดเขต: 
ส, 2022-04-30 16:30

แข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022"

แข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022"

มูลนิธิ Teach For Thailand ร่วมกับ Sea Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2022-04-07 16:30

ประกวดแนวคิดในการออกแบบลานสถานีรถไฟขอนแก่น "Khon Kaen Station Plaza"

ประกวดแนวคิดในการออกแบบลานสถานีรถไฟขอนแก่น "Khon Kaen Station Plaza"

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในการออกแบบลานสถานีรถไฟขอนแก่น "Khon Kaen Station Plaza" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2021-12-17 (All day)

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

LOF LAND ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest" ภายใต้หัวข้อ "ประตูวาร์ป...สู่ดินแดนมหัศจรรย์" ชิงเงินรางวัล

กติกาโดยสังเขป

หมดเขต: 
จ, 2021-06-21 16:30

ประกวด ETDA Business Hackathon "CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์"

ประกวด ETDA Business Hackathon "CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์"

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ETDA Business Hackathon "CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์" ชิงเง

หมดเขต: 
ศ, 2021-08-20 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแนวคิด

Members Online

There are currently 0 users online.