^ Back to Top

ประกวดโครงการภายใต้แนวความคิด "Sparking Change"

ประกวดโครงการ ภายใต้แนวความคิด "Sparking Change"

โครงการ Sparking Change ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการภายใต้แนวความคิด "Sparking Change" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมกียรติบัตร และจะได้รับพื้นที่ในงาน Xclusive Sale In The City 2017

วัตถุประสงค์

 • ผู้จัดงาน Xclusive Sale In The City 2017 และพันธมิตรจัดการประกวดการ นำเสนอโครงการสร้างสรรค์ต่อยอด พื้นที่ ในงาน Xclusive Sale In The City 2017 ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์โครงการให้เกิดขึ้นจริง และสามารถสร้างกิจกรรมที่ต่อยอดจากสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม
 • เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ชุมชน และสังคม
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านการประกวดในโครงการ  Sparking Change

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นนิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ภายในประเทศ
 • สมาชิกในทีมตั้งแต่ 2-10 คน ไม่จำกัดสาขา คณะและสถาบัน ในแต่ละทีมสามารถคละสมาชิกจากต่างคณะและต่างสถาบันได้
 • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
 • 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 ผลงาน

กติกาการแข่งขัน

 • คิดและสร้างสรรค์โครงการ ภายใต้แนวความคิด Sparking Change สร้างความแตกต่าง พัฒนาสังคมในวงกว้าง เกี่ยวกับ เยาวชน ผู้หญิง สิ่งแวดล้อม สัตว์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯลฯ
 • โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเชิญชวนให้ผู้คนในสังคมหันมาเห็นความสำคัญ เกี่ยวกับการพัฒนา นวัตกรรม เยาวชน สัตว์ ผู้ด้อยโอกาส และสิ่งแวดล้อม และพร้อมอยากเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่นำเสนอ
 • ความยาวเฉพาะเนื้อหา 3-5 นาที โดยสามารถนำเสนอผ่าน คลิปวีดีโอ โฆษณา รายการ หนังสั้น MV แอนิเมชัน Motion Infographic ฯลฯ /Presentation ไม่เกิน 12หน้ากระดาษ
 • โดยจะต้องเป็นผลงานที่คิดและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่และต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดรายการใดๆ มาก่อน และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตนเอง ผ่านทางเว็ปไซต์ www.sparkingchange.club
 • ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผล ผู้เข้ารอบ 15 ทีม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เว็บเพจ www.sparkingchange.club
 • ผู้เข้ารอบ 15 ทีมนำเสนอโครงการที่จะเกิดขึ้นในงาน Xclusive Sale In The City 2017
 • ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551 ) จำกัด 729/58-63 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม 10120 โทรศัพท์: 0-2683-6481-2
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 ทีม ที่ได้พื้นที่จัดแสดงงาน รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมในโครงกา /เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ ใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศ อันดับ 1-5 พร้อมมอบเงินสนับสนุน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกิจกรรมกลาง งาน Xclusive Sale In The City 2017 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร พร้อมพื้นที่จัดแสดง ขนาด 9 ตารางเมตร (4 วัน) 23 - 26 พฤศจิกายน 2560
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตรพร้อมพื้นที่จัดแสดง ขนาด 9 ตารางเมตร (4 วัน) 23 - 26 พฤศจิกายน 2560
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 8,000 บาท และเกียรติบัตร พร้อมพื้นที่จัดแสดง ขนาด 9 ตารางเมตร (4 วัน) 23 - 26 พฤศจิกายน 2560
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร พร้อมพื้นที่จัดแสดง ขนาด 9 ตารางเมตร (4 วัน) 23 - 26 พฤศจิกายน 2560
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร พร้อมพื้นที่จัดแสดง ขนาด 9 ตารางเมตร (4 วัน) 23 - 26 พฤศจิกายน 2560

เกณฑ์การตัดสิน

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอด พัฒนา ให้เกิดประโยชน์ต่อนวัตกรรม เยาวชน สัตว์ ผู้ด้อยโอกาสและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างได้ 50 คะแนน
 • คะแนนจากการโหวต ของแฟนเพจ หรือ ผู้ร่วมกิจกรรมในงาน  งาน Xclusive Sale In The City 2017
 • โดยข้อกำหนดจากคณะกรรมการ 30 คะแนน
 • การนำเสนอผลงานตามโจทย์ที่ได้รับ 20 คะแนน

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จำกัด
 • Email: mkt@sfg-th.com
 • www.facebook.com/SparkingChangeClub
 • ผู้ติดต่อประสานงาน
  • Nunthaporn Jenshakoo (Jacky) Tel: 086 033 2570
  • Navapot Sakmark [(EAK) Tel: 083 996 6517

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณลฎาภา สุขเกษม

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
07 ต.ค. 2017 10:00 to 30 ต.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.