^ Back to Top

องค์กร

การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน โดยส่งเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมโรงเรียน ภายใต้โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อให้คุณครูประจำการพัฒนา และจัดทำสื่อการเร

หมดเขต: 
ส, 2012-06-30 16:00

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 ชิงถ้วยประทานฯ

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ร่วมจัดการแ

หมดเขต: 
อา, 2012-07-01 16:00

ประกวดวีดิทัศน์ หัวข้อ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม

ประกวดวีดิทัศน์

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่่งฯ เรียนเชิญ เยาวชน ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และประชาชนทั่วไป ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการส่ง วีดิทัศน์รวมใจไทยเป็นหนึ่ง 62 ปี บรมราชาภิเษก หัวข้อ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" บอกรักพ่อในแบบของคุณ สมัครผ่าน www.รวมใจไทยเป็นหนึ่ง.com แต่ละวีดิทัศน์ไม่เกิน 3 นา

หมดเขต: 
ศ, 2012-06-15 16:00

โครงการ ท่วมได้...ออกแบบได้

โครงการ "ท่วมได้ ออกแบบได้" มีที่มาจาก วิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงในปี พ.ศ.

หมดเขต: 
พฤ, 2012-05-31 16:00

ประกวดไอเดีย ออกแบบถุงก๊อปแก๊ป ภายใต้แนวคิด 3R ลด ใช้ซ้ำ ทำใหม่

cpall ชวนผู้สนใจทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เข้าร่วมประกวดไอเดีย ออกแบบถุงก๊อปแก๊ป ที่สามารถใช้ใช้จริงได้ ในแบบรักษ์โลก ภายใต้แนวคิด 3R ลด ใช้ซ้ำ ทำใหม่ (Reduce, Reuse, Recycle) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

รอบแรก
ส่งไอเดีย “คิดถุ๊ง คิดถุง” โดยตอบคำถาม 3 ข้อ คือ

  หมดเขต: 
  อ, 2012-05-15 16:00

  โครงการประกวดทักษะภาษาจีน NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

  NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

  โรงเรียนสอนภาษานานมี จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ให้กับเยาวชน ระดับประถมศึกษา - ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 70,000 บาท

  หมดเขต: 
  จ, 2012-06-25 16:00

  ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ สิ้นเมษา

  ประกวดภาพยนตร์สั้น ประกวดหนังสั้น

  ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ อิเล็คทริคอีลฟิล์ม ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งเรื่องย่อ (1 หน้า A4) เพื่อคัดเลือกผลิตเป็น ภาพยนตร์สั้น ความยาว 5-7 นาที ในหัวข้อ “สิ้นเมษา” โดยไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ ส่งได้ทั้งประเภททีม และบุคคล ไม่จำกัดจำนวนผลงาน

  • หมดเขตส่งเรื่องย่อวันที่ 25 เมษายน 2555
  หมดเขต: 
  พ, 2012-04-25 16:00

  การประกวดหนังสั้น หัวข้อ เดินตามรอยกิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ต้นแบบ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

  สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป ประกวดหนังสั้น หัวเรื่อง “เดินตามรอยกิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ต้นแบบ” โดยนำเสนอเรื่องราว หรือมุมมองใ

  หมดเขต: 
  ศ, 2012-05-11 16:00

  ประกวดบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.

  หมดเขต: 
  จ, 2012-12-31 16:00

  หน้า

  Subscribe to RSS - องค์กร

  Members Online

  There are currently 0 users online.