^ Back to Top

องค์กร

ประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์"

ประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดออกแบบลายกราฟิก ภายใต้แนวคิด "เกี่ยวกับดาราศาสตร์" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท พร้อมโล่ห์รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมดเขต: 
จ, 2012-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย Think ASEAN : คิดอย่างอาเซียน

"ในความต่าง ทางวัฒนธรรม เราอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ" สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ ชุมชนคนรักการถ่ายภาพ (Shutterism.com) เชิญชวนส่งภาพเข้าร่วมประกวดในโครงการ Think ASEAN : คิดอย่างอาเซียน ชิงรางวัลเงินสดและของรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • ภาพของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายความคิดสังคมแห่งการเรียนรู้
หมดเขต: 
พฤ, 2012-05-31 23:59

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "1 ทศวรรษ กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ"

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ "1 ทศวรรษ กับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยรัฐ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,

หมดเขต: 
ศ, 2012-02-03 16:00

ประกวดหนังสือเก่า..เล่าเรื่องเมืองนคร

นครศรี ธรรมราช เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมายาวนาน ดังจะเห็นได้จากหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่มีการบันทึกไว้ แต่ในปัจจุบันเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เหล่านั้น นับวันจะสูญหายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสงวนรักษาหนังสือเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่เ ป็นมรดกแก่ชน รุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า ต่อไป

หมดเขต: 
ศ, 2011-12-30 16:30

ประกวดแอนิเมชัั่นท่ารำโขน

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวด Animation เพื่อการเรียนรู้นาฎศิลป์ ท่ารำโขน เปิดโอกาสให้ บุคคลทั่วไป สร้างสรรผลงานด้าน Digital Content มีส่วนร่วมส่งผลงานที่ตนเองรังสรรค์ขึ้นมา และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าแข่งขัน ผลงานดีเด่น จะได้รับเชิญเข้าร่วมรับเสด็จในงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรับพระราชทานโล่รางวัลจากส

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011)

Design Innovation Contest, DIC2011

การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011) จัดขึ้น เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี สไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี วิชาการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น โดยผลงานต้องมีการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่าง การออกแบบเชิงวิศวกรรมห

ประกวดหนังสั้นชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติ “มหารายอกีตอ”

ประกาศศูนย์อ ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่อง การประกวดหนังสั้นชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติ “มหารายอกีตอ”

ศูนย์อ ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง ตระหนักในความส ำคัญของพระราชกรณียกิจดังกล่าว และความรู้สึกของประชาชนที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดให้มีการประกวดหนังสั้นชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติ “มหารายอกีตอ”

1. วัตถุประสงค์

ประกวดเรียงความ “ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” ปี2554

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตข้าวตราฉัตร จัดโครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” ปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา กว่า 500,000 บาท เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยเล็งเห็นความสำคัญของข้าวไทย

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

  • ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

“เฟี้ยว” Nakarin Theatre Creative Live Performance Fund โครงการให้ทุนสนับสนุนศิลปินไม่จำกัดแขนง

“FIAO (เฟี้ยว) 2011” นครินทร์เธียเตอร์ โรงละครแปลงร่างได้ แหล่งเพาะบ่มและสนับสนุนศิลปิน หลากรุ่นหลายสาขา เปิดม่านเวทีสร้างสรรค์สำหรับศิลปินทุกสาขาใน “เฟี้ยว” Nakarin Theatre Creative Live Performance Fund โครงการให้ทุนสนับสนุนศิลปินไม่จำกัดแขนงไม่ว่าจะเป็นละคร ดนตรี เต้นรำ เชิดหุ่น ต่อสู้ วาดการ์ตูน แฟชั่น ภาพยนตร์ หรือ ศิลปะแขนงใดก็ตามที่ศิลปินนำเสนอได้ในลักษณะ การแสดงสด

ประกวดโครงการ “สวนผักคนเมือง”

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงขอเชิญกลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เสนอโครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมกันพัฒนางาน “สวนผักคนเมือง” ให้มีรูปธรรมและร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองให้เพิ่มยิ่งมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนทุนครั้งนี้จำนวน 50 โครงการ

2. วัตถุประสงค์การสนับสนุน

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.