^ Back to Top

องค์กร

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ สิ้นเมษา

ประกวดภาพยนตร์สั้น ประกวดหนังสั้น

ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ อิเล็คทริคอีลฟิล์ม ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งเรื่องย่อ (1 หน้า A4) เพื่อคัดเลือกผลิตเป็น ภาพยนตร์สั้น ความยาว 5-7 นาที ในหัวข้อ “สิ้นเมษา” โดยไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ ส่งได้ทั้งประเภททีม และบุคคล ไม่จำกัดจำนวนผลงาน

 • หมดเขตส่งเรื่องย่อวันที่ 25 เมษายน 2555
หมดเขต: 
พ, 2012-04-25 16:00

การประกวดหนังสั้น หัวข้อ เดินตามรอยกิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ต้นแบบ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป ประกวดหนังสั้น หัวเรื่อง “เดินตามรอยกิจการเพื่อสังคมสร้างสรรค์ต้นแบบ” โดยนำเสนอเรื่องราว หรือมุมมองใ

หมดเขต: 
ศ, 2012-05-11 16:00

ประกวดบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดบทความ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.

หมดเขต: 
จ, 2012-12-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2 หัวข้อ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้

ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2

ขยายเวลา ขอเชิญผู้สนใจสมัคร ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film หัวข้อ พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ วันนี้ ถึง 4 พฤษภาคม 2555 เพื่อคัดเลือก 6 ทีม ผู้โชคดี เข้าประกวดภาพยนตร์สั้น ชิงทุนกว่า 250,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2012-05-04 23:59

ประกวดเพลงมาร์ช และเพลงประจำสหกรณ์การเกษตร

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดเพลงมาร์ช และเพลงประจำสหกรณ์การเกษตร ความยาวของเพลง 2-3 นาที ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2012-04-30 16:00

ประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร ชิงรางวัลรวม 20,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2012-04-30 16:00

ประกวด Clip Video หัวข้อ เกษตรไทยก้าวไกลด้วยอุดมการณ์สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวด Clip Video หัวข้อ “เกษตรไทยก้าวไกลด้วยอุดมการณ์สหกรณ์” ความยาว 3 - 5 นาที ชิงรางวัล iPhone4 และเงินรางวัลรวม 8,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2012-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย "กัลปพฤกษ์งามใน มข."

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ต้นไม้ ป่าไม้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย จึงเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่าย "กัลปพฤกษ์งามใน มข." ชิงเงินรางวัลรวม 11,000 บาท

รางวัล

  หมดเขต: 
  ศ, 2012-03-30 16:00

  ประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 ชิงเงินรางวัลรวม 39,000 บาท

  หมดเขต: 
  จ, 2012-04-30 16:00

  Creative design for children contest 1

  รายการ Animation รณรงค์เพื่อสังคม ครอบครัวนก รายการโทรทัศน์สร้างสรรค์

  Thai PBS เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวด Creative design for children contest รายการ Animation รณรงค์เพื่อสังคม “ครอบครัวนก” และรายการโทรทัศน์สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท

  หมดเขต: 
  พฤ, 2012-03-15 16:00

  หน้า

  Subscribe to RSS - องค์กร

  Members Online

  There are currently 0 users online.