^ Back to Top

องค์กร

ประกวดหนังสั้นชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติ “มหารายอกีตอ”

ประกาศศูนย์อ ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่อง การประกวดหนังสั้นชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติ “มหารายอกีตอ”

ศูนย์อ ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง ตระหนักในความส ำคัญของพระราชกรณียกิจดังกล่าว และความรู้สึกของประชาชนที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดให้มีการประกวดหนังสั้นชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติ “มหารายอกีตอ”

1. วัตถุประสงค์

ประกวดเรียงความ “ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” ปี2554

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตข้าวตราฉัตร จัดโครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย” ปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา กว่า 500,000 บาท เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยเล็งเห็นความสำคัญของข้าวไทย

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

  • ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

“เฟี้ยว” Nakarin Theatre Creative Live Performance Fund โครงการให้ทุนสนับสนุนศิลปินไม่จำกัดแขนง

“FIAO (เฟี้ยว) 2011” นครินทร์เธียเตอร์ โรงละครแปลงร่างได้ แหล่งเพาะบ่มและสนับสนุนศิลปิน หลากรุ่นหลายสาขา เปิดม่านเวทีสร้างสรรค์สำหรับศิลปินทุกสาขาใน “เฟี้ยว” Nakarin Theatre Creative Live Performance Fund โครงการให้ทุนสนับสนุนศิลปินไม่จำกัดแขนงไม่ว่าจะเป็นละคร ดนตรี เต้นรำ เชิดหุ่น ต่อสู้ วาดการ์ตูน แฟชั่น ภาพยนตร์ หรือ ศิลปะแขนงใดก็ตามที่ศิลปินนำเสนอได้ในลักษณะ การแสดงสด

ประกวดโครงการ “สวนผักคนเมือง”

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงขอเชิญกลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เสนอโครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมกันพัฒนางาน “สวนผักคนเมือง” ให้มีรูปธรรมและร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองให้เพิ่มยิ่งมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนทุนครั้งนี้จำนวน 50 โครงการ

2. วัตถุประสงค์การสนับสนุน

ประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์กร เข้าร่วม ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO) ในโอกาสครบรอบปีที่ 50 การก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท โดย แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO CONTEST)
  2. การประกวดคำขวัญ (MOTTO CONTEST)

SCB challenge การแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์"

SCB challenge การแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์"

การแข่งขันระดับอุดมศึกษา แข่งขันสร้างสรรค์โครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอันจะนำมาซึ่ง คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของชุมชนเริ่มต้นจากการวางแผนจนถึงการปฎิบัติงานจริงจนเกิดผล

scb challenge การแข่งขันวาดภาพระบายสี

scb challenge การแข่งขันวาดภาพระบายสี

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ร่วมกันแสดงฝีมือ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งผลงาน ภายในเวลาที่จำกัด

ลักษณะโครงการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 6 คน ร่วมกันแสดงฝีมือ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพบนผืนผ้าใบขนาด 2 x 3 เมตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สมัครเข้าแข่งขัน

รางวัลไทยสร้างสรรค์ประจำปี 2554

รางวัลไทยสร้างสรรค์ประจำปี 2554

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ในฐานะองค์กรที่ได้ริเริ่มแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และมีบทบาทต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล โดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยผสมผสานภูมิปัญญาเข้ากับความรู้สมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไป จึงได้ดำเนินโครงการต้นแบบ

TBS DigiCon6

TBS DigiCon6

งานประกวดผลงานแอนิเมชั่น มัลติมีเดียทางด้าน Digital Content เป็นหนึ่งในการจัดแข่งขันการประกวดงานด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิก ที่ดีที่สุดในเอเชีย TBS DIGICON 6 ที่เฟ้นหาสุดยอดฝีมือ ที่มีความสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่น ไปศึกษาดูงานและเข้าแช่งชันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค "Panasonic Kid Witness News"

โครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค

โครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว กับพานาโซนิค “ Panasonic Kid Witness News” ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1988 ภายใต้การสนับสนุนของ Panasonic ด้วยความสำเร็จของโครงการนี้ จึงได้มีการขยาย โครงการไปทั่วโลก จนกระทั่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.