^ Back to Top

ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก ผ่านรูปแบบ เรียงความ ภาพวาด ภาพถ่าย อีการ์ด โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่

ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก บุหรี่

ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถถ่ายทอดถึงความรู้สึกหรือความปรารถนาที่จะให้ บุคคลที่คุณรัก ลด ละ เลิกบุหรี่ ตามชื่อโครงการร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” วันเด็ก วันแห่งความรัก วันครอบครัว วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งเป็นการรณรงค์โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่ โดยใช้รูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ ที่กำหนด คือ

 • เรียงความ
 • ภาพวาดพร้อมชื่อเรื่อง
 • ภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย
 • คลิปวิดีโอ
 • อี-การ์ด (e-card)

ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกโอกาสในการสื่อความรู้สึกผ่านวันสำคัญต่าง ๆ คือ วันเด็ก วันแห่งความรัก วันครอบครัว และสามารถส่งผลงานได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด

 • เครือข่ายเภสัชอาสา
 • ร้านยาเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่
 • Web-site: www.smokefreepharmacy.com
 • E-mail: lovetoquit@smokefreepharmacy.com
 • Face book & Internet
 • ส่งมาที่ 713 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ 10600 พร้อมแนบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์

 1. สร้างเครือข่ายเภสัชอาสาร้านยาเพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมตระหนักถึงบทบาทของตนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 2. เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มบุคคลที่สูบบุหรี่มีกำลังใจในการเลิกบุหรี่
 3. เพื่อนำผลงานที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน
จำกัดความยาวของคลิปวีดีโอ ไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดเทคนิค โดยส่งผลงานในรูปแบบ DVD ส่งผลงานเป็นทีมหรือเดี่ยวได้ไม่จำกัด และส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นแนวคิดของตนเองเท่านั้น และไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน สามารถ ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และผลงานที่ส่งประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา โดยต้องแสดงถึงความรัก (Love) และความห่วงใย (Empathy) ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่มีต่อบุคคลที่ท่านต้องการให้เลิกบุหรี่

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละประเภทจะมีเกณฑ์ในการพิจารณา โดยจะมีคณะกรรมทั้งหมด 5 ชุด
คณะกรรมการขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อสิทธิในการทำข่าวประชา สัมพันธ์เผยแพร่หรือดำเนินการกิจการใด ๆ เพื่อสาธารณะได้

ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วันและสถานที่ส่งผลงาน
ปิดรับผลงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 (ในหัวข้อวันเด็ก)
ปิดรับผลงาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 (ในหัวข้อวันแห่งความรัก)
ปิดรับผลงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2554 (ในหัวข้อวันครอบครัว)

ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

 • เครือข่ายเภสัชอาสา
 • ร้านยาเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่
 • Website: www.smokefreepharmacy.com
 • E-mail: lovetoquit@smokefreepharmacy.com
 • Face book & Internet
 • 713 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ 10600

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod