^ Back to Top

โครงการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ อาหาร"

โครงการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน 2021 " หัวข้อ "อาหาร"

OKMD เชิญชวน บุคคลทั่วไป ประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน 2021 " หัวข้อ "อาหาร" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

okmd ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management

ภารกิจหลักของ OKMD ประกอบด้วย 3 ด้าน

 1. การสร้างองค์ความรู้ หรือ Knowledge Creation
 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ knowledge Transfer
 3. การใช้ประโยชน์และขยายผลองค์ความรู้ หรือ Knowledge Utilization

เพื่อสามารถจัดการความรู้ที่เราต้องการ และนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญาให้กับผู้อื่นได้ รับรู้ เรียนรู้ ผ่านมุมมองใหม่ทั้งทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้

1. รายละเอียดการประกวด
หัวข้อ “อาหาร” เช่น เอกลักษณ์เฉพาะ กระบวนการผลิต หรืออาหารพื้นถิ่นที่น่าสนใจ สูตรอาหาร ฯลฯ
ไม่ว่าจะเรื่องความเป็นมา เล่าเรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการปรุง หรือสาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในมุมไหนก็ได้
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เล่าถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ตามสไตล์คุณผ่านคลิปวิดีโอ

2. เปิดสมัครและส่งผลงาน
หัวข้อ อาหาร : รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ส.ค.64
- เปิดรับสมัคร : สมัครผ่านทาง Google Form : https://forms.gle/ceHPQBGPpCtiArab8
ส่งผลงานเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มจำนวนไม่เกิน 3 คน

- ส่งผลงาน : อัพโหลดผลงาน ภาพปกผลงาน พร้อมคำอธิบายคลิป (ขอเป็นไฟล์ word เท่านั้น)
ผ่าน Google Drive ของท่านเองแล้วส่ง link ผลงานพร้อมชื่อคลิป ชื่อผู้สมัคร (กรณีสมัครเป็นทีม ระบุชื่อทีม)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ okmdiacontest@gmail.com

3. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน

 • แนวคิดและเนื้อหา (50 คะแนน)
 • เทคนิคการถ่ายทำและการนำเสนอ (25 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)

หมายเหตุ :

 • ผู้เข้าประกวดต้องนำโลโก้ของดีบ้านฉัน 2021 และโลโก้ OKMD ใส่ประกอบการจัดทำคลิปด้วย
 • ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เพลงประกอบจาก YouTube Library (คลังเพลงและเสียง) ซึ่งจะถูกลิขสิทธิ์

*** ข้อควรระวัง ***
• การนำภาพ หรือคลิปของบุคคลอื่น ที่เราไม่ได้ถ่ายทำขึ้นเอง รวมถึงการวาด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงตัวการ์ตูน ลายเส้น หรือผลงานที่มีลิขสิทธิ์ จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ และกรรมการไม่พิจารณาผลงาน เพราะฉะนั้นในส่วนของภาพที่ปรากฏในผลงาน ขอแนะนำให้ถ่ายทำหรือผลิตขึ้นเองใหม่ทั้งหมด

4.การคัดเลือกผลงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานในแต่ประเภท

5.กติกาและเงื่อนไข

 • ผลงานการประกวดคลิปความยาว 3-7 นาที
 • ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720) เป็นไฟล์ประเภท.mp4
 • คลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • กรณีตรวจพบผลงานที่ติดลิขสิทธิ์ ทาง okmd ขอสงวนสิทธิ์โดยการตัดคลิปของท่านออกจากการประกวดทุกประเภท
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สบร. ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คลิปที่จะได้รางวัล ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน จากคะแนนรวม 500 คะแนน ที่ได้จากคณะกรรมการ 5 ท่าน ท่านละ 100 คะแนน

ติดตามรายละเอียดทาง www.okmd.or.th/okmdiacontest2021-food
และ www.facebook.com/OKMDInspire

สอบถามรายละเอียด
คุณ ฤทัยรัตน์ ครือเครือ (มายด์) 02-105-6511

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
Tags: 
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2021 10:00 to 31 ส.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.