^ Back to Top

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประกวดประเภทสุนทรพจน์
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือผู้อยู่นอกระบบการศึกษาที่มีอายุเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  • ส่งประเภทบุคคล ได้เพียงคนละ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ประกวดประเภทบทกวี
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา หรือผู้อยู่นอกระบบการศึกษาที่มีอายุเทียบเท่ากับระดับการศึกษาข้างต้น
  • ส่งประเภทบุคคล ไม่จำกัดจำนวนผลงาน
 • ประกวดประเภทภาพถ่าย
  • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • ส่งประเภทบุคคล คนละไม่เกิน 3 ภาพ

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • ประกวดประเภทสุนทรพจน์
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล
 • ประกวดประเภทบทกวี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • ประกวดประเภทภาพถ่าย
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 0 7428 9463 (คุณนิวดี สาหีม)
 • อีเมล : olivebranch.ips@gmail.com
 • www.facebook.com/olivebranchips
 • www.peacestudies.psu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนิวดี สาหีม / สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
10 พ.ค. 2021 09:00 to 31 ก.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.