^ Back to Top

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.ปวส. นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมมีโอกาสต่อยอดงานวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Floating Solar Hackathon
เป็นกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ โดยให้แต่ละทีมร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอย่างง่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. รับสมัครแบบเดี่ยวและแบบทีม (ทีมละ 3-5 คน)
 2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. นักศึกษา
 3. บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ

 • รับสมัคร : วันนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ www.pseda.psu.ac.th/event/detail/14 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนตามที่โครงการกำหนด)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่
  • www.facebook.com/psuseda
  • www.pseda.psu.ac.th
 • ชำระค่ามัดจำ : 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม : 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่
  • www.facebook.com/psuseda
  • www.pseda.psu.ac.th
 • Floating Solar Hackathon : 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 (สถานที่จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อ)

ติดต่อสอบถาม

 • Email : psuseda@gmail.com
 • Tel : 074 – 289350 (พี่พลอย พี่กุล)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 13 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฐิติรัตน์ หอจตุรพิธพร / อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
04 ม.ค. 2020 09:00 to 06 ก.พ. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.