^ Back to Top

ประกวดไอเดีย

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

ประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest"

LOF LAND ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่จัดแคมป์ปิ้งรูปแบบใหม่ "วาร์ปไอเดีย Contest" ภายใต้หัวข้อ "ประตูวาร์ป...สู่ดินแดนมหัศจรรย์" ชิงเงินรางวัล

กติกาโดยสังเขป

หมดเขต: 
จ, 2021-06-21 16:30

ประกวดไอเดีย "YouthWel Hackathon"

ประกวดไอเดีย "YouthWel Hackathon"

SYSI ร่วมกับ Welfare Watch Network ขอเชิญผู้สนใจอายุ 16-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "YouthWel Hackathon" ชิงทุนสนับสนุน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงงาน

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-09 16:30

ประกวดไอเดียในโครงการ "INNOvation บ้า-กล้า-คิด"

ประกวดไอเดียในโครงการ "INNOvation บ้า-กล้า-คิด"

กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียในโครงการ "INNOvation บ้า-กล้า-คิด" ชิงเงินสนับสนุนสูงสุด 3,000,000 เยน

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 16:00

ประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro)”

ประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro)”

SYSI ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro)” ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-09 (All day)

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal”

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal”

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal” โดยแชร์ไอเดียกระตุ้นการชอปปิงในยุค New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้

หมดเขต: 
อ, 2020-09-15 16:30

ประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับใกล้โปร (Turn Pro)”

ประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับใกล้โปร (Turn Pro)”

SYSI ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับใกล้โปร (Turn Pro)” ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

หมดเขต: 
ส, 2020-05-30 16:30

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

SYSI ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)" ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

หมดเขต: 
ศ, 2020-02-28 16:30

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

ประกวดไอเดียด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ "Floating Solar Hackathon"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.ปวส.

หมดเขต: 
พฤ, 2020-02-06 16:30

ประกวด "Honda Super Idea Contest 2018 คิด(ส์)กระหึ่มโลก"

ประกวด "Honda Super Idea Contest 2018 คิด(ส์)กระหึ่มโลก"

Honda ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Honda Super Idea Contest 2018 คิด(ส์)กระหึ่มโลก" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเข้าค่ายทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น มูลค่าร

หมดเขต: 
พ, 2018-08-01 16:00

ประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030"

ประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030"

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร : Agro Business Creative Center (ABC Center) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย ภายใต้แนวคิด "New Farming Model 2030" ชิงโอกาสร่วมงานกับ ABC center พร้อมโอก

หมดเขต: 
อา, 2018-07-29 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดไอเดีย

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod