^ Back to Top

ประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 116,000 บาท

ประเภทของผู้สมัคร

 • กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

ลักษณะผลงานออกแบบ

 1. ­นำวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่มีแหล่งที่มาจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก
 2. มีการสื่อความหมาย หรือนำเสนอถึงความเป็นไนท์ซาฟารี
 3. เป็นสินค้าของที่ระลึกที่สามารถจัดทำ และจำหน่ายได้จริง
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ให้ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

เกณฑ์การตัดสินการประกวด (100 คะแนน)

 1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และสามารถสื่อสารองค์กร 30 คะแนน
  (เป็นแนวคิดแปลกใหม่ และมีการนำเสนอหรือสื่อถึงความเป็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)
 2. ความสวยงาม ความประณีต 20 คะแนน
  (มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์)
 3. การใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 25 คะแนน
  (สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ)
 4. 3.4 การสื่อสารด้านเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและสัตว์ป่า 25 คะแนน
  (เน้นเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เปิดรับสมัคร
 • 2 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม workshop
 • 6 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม workshop
 • 20 กรกฎาคม 2562 จัดแสดงพร้อมนำเสนอผลงาน/คณะกรรมการตัดสินพร้อมพิธีประกาศผลและรับมอบรางวัล

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การสมัครเข้าร่วมประกวด
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.facebook.com/ChiangMaiNightSafariEcoFriendlySouvenirDesign2019

รางวัลการประกวด

 1. กลุ่ม 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ
   • รางวัลชนะเลิศ 20,000  บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 15,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 10,000 บาท
  • รางวัลจากช่องทางออนไลน์
   • รางวัลขวัญใจมหาชน 5,000 บาท
   • รางวัลผู้ร่วมโหวตขวัญใจมหาชน 3,000 บาท
 2. กลุ่ม 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
  • รางวัลจากการตัดสินของคณะกรรมการ
   • รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 15,000 บาท
   • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 10,000 บาท
  • รางวัลจากช่องทางออนไลน์
   • รางวัลขวัญใจมหาชน 5,000 บาท
   • รางวัลผู้ร่วมโหวตขวัญใจมหาชน 3,000 บาท

หมายเหตุ

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 2. ผลงานทุกชิ้น สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 3. ทุกผลงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะช่วยเสริมมุมมอง เทคนิค และคำปรึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนาผลงานของท่าน ตลอดจนคำแนะนำดีๆจากเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้ท่านเข้าใจระเบียบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ชัดเจน และสมบูรณ์ขึ้น
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 5. ผู้ได้รับเงินรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ( เอกสารที่ใช้ในการรับรางวัล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร จำนวน 1 ใบ )

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 • โทรศัพท์: 053 920000
 • ผู้ประสานหลัก
  • คุณพงษ์ดนัย อะมัง (เอส) เบอร์โทรศัพท์ 084-5038451
  • คุณณัฒพล ศรีบุญเที่ยง (ปาล์ม) เบอร์โทรศัพท์ 085-6307699

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพงษ์ดนัย อะมัง

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
116,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
09 มิ.ย. 2019 09:00 to 30 มิ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.