^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

ประเภทของการประกวด
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 1. ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. ระดับประชาชนทั่วไป

การส่งผลงาน

 • ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม 2562
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th
 • จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร
  เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์
  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รางวัลการประกวด
ประเภทละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณอุทุมพร ทีลาศ นักประชาสัมพันธ์
โทร .0-2580-9729-31 ต่อ 503 (วัน-เวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอุทุมพร ทีลาศ / สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
หมดเขต: 
28 ธ.ค. 2018 10:00 to 28 มี.ค. 2019 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod