^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ

ประกวดคลิปวีดีโอ "โตมากับแลคตาซอย"

ประกวดคลิปวีดีโอ "โตมากับแลคตาซอย"

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "โตมากับแลคตาซอย" ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวม 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและถูกต้องตามกติกาจะได้รับ เสื้อยืด โ

หมดเขต: 
ศ, 2024-07-12 16:30

ประกวดคลิปวีดีโอ TikTok "MOE Content Creator Awards"

ประกวดคลิปวีดีโอ TikTok "MOE Content Creator Awards"

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ TikTok "MOE Content Creator Awards" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 18:00

ประกวดถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอ "A Place Called Home ครั้งที่ 3" หัวข้อ "สวย อยู่ ได้" ความสวยงามที่อยู่อาศัยได้

ประกวดถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอ "A Place Called Home ครั้งที่ 3" หัวข้อ "สวย อยู่ ได้" ความสวยงามที่อยู่อาศัยได้

SC ASSET ร่วมกับ Think of Living ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอ "A Place Called Home ครั้งที่ 3" หัวข้อ "สวย อยู่ ได้" ความสวยงามที่อยู่อาศัยได้ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 240,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และส

หมดเขต: 
พ, 2024-04-10 16:30

ประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2567 "Pathway to Net Zero: Our Common Home (v. 1.0)"

ประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2567 "Pathway to Net Zero: Our Common Home (v. 1.0)"

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2567 "Pathway to

หมดเขต: 
อา, 2023-12-31 (All day)

ประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2566 "วันดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา - Time to Care the World: Our Common Home"

ประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2566 "วันดูแลโลก...บ้านส่วนรวมของเรา - Time to Care the World: Our Common Home"

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2566 "วันดูแลโลก.

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 (All day)

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการ "ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย : The Melody of Folk Art"

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการ "ลำนำศิลป์  พื้นถิ่นไทย : The Melody of Folk Art"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน เเละบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-01-19 16:30

ประกวดคลิปวีดีโอ "NEXTO Young Creator 2022 : ติดปีก SMEs ไทย พัฒนาไกลด้วย NEXTO App"

ประกวดคลิปวีดีโอ "NEXTO Young Creator 2022 : ติดปีก SMEs ไทย พัฒนาไกลด้วย NEXTO App"

NEXTO ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 22 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "NEXTO Young Creator 2022 : ติดปีก SMEs ไทย พัฒนาไกลด้วย NEXTO App" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2022-12-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้นแบบ Reels Video งานโฟโต้แฟร์ 2022 หัวข้อ "ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ และบรรยากาศภายในงานโฟโต้แฟร์ 2022"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้นแบบ Reels Video งานโฟโต้แฟร์ 2022 หัวข้อ "ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ และบรรยากาศภายในงานโฟโต้แฟร์ 2022"

PHOTO FAIR 2022 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้นแบบ Reels Video งานโฟโต้แฟร์ 2022 หัวข้อ "ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ และบรรยากาศภายในงานโฟโต้แฟร์ 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2022-11-27 12:00

ประกวดภาพถ่ายและสื่อสร้างสรรค์งานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมา บูชานาค" มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2565

ประกวดภาพถ่ายและสื่อสร้างสรรค์งานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมา บูชานาค" มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและสื่อสร้างสรรค์งานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมา บูชานาค" มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2565 (Sithan KKU Festival 2022) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-18 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทคลิปวีดีโอเพลงแรป" หัวข้อ "รักนะจ๊ะ ภาษาไทย"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทคลิปวีดีโอเพลงแรป" หัวข้อ "รักนะจ๊ะ ภาษาไทย"

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทคลิปวีดีโอเพลงแรป" หัวข้อ "รักนะจ๊ะ ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แล

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวีดีโอ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod