^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ปลายทางแห่งความฝัน"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ปลายทางแห่งความฝัน"

บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ปลายทางแห่งความฝัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
ส, 2019-11-30 16:30

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่"

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
ศ, 2019-07-19 16:30

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-26 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ “มือถือคู่ใจกับไลฟ์สไตล์ 90 วินาที”

ประกวดคลิปวีดีโอ “มือถือคู่ใจกับไลฟ์สไตล์ 90 วินาที”

Sentel ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ “มือถือคู่ใจกับไลฟ์สไตล์ 90 วินาที” ชิงรางวัลเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัล Popular สำหรับยอดชมสูงสุดประจำสัปดาห์

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
พ, 2019-02-13 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2019-03-28 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย”

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย”

บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย” ในโครงการ Drive DD United Season 4 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2018-10-26 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ "Boom Viral Clip Contest"

ประกวดคลิปวีดีโอ "Boom Viral Clip Contest"

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BOOM ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "Boom Viral Clip Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 110,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
อ, 2018-10-16 16:00

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”

วิทยาลัยสันตพล (ระดับปริญญาตรี) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2018-11-20 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "เพราะชีวิต...คือการเดินทาง"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "เพราะชีวิต...คือการเดินทาง"

บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เพราะชีวิต...คือการเดินทาง : Life is a journey” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2018-10-12 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything"

บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติขผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-17 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวีดีโอ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod