^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ "ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018"

ประกวดคลิปวิดีโอ "ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018"

กลุ่มบริษัท โมโน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แลประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท

กติกาการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเป็นได้ทั้ง นักเรียน-นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
 • ระบุบชื่อองค์กรการกุศลใดก็ได้ ที่อยากนำเงินทำบุญไปช่วยเหลือ
 • ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ
 • คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ไฟล์ MP4 ความละเอียดขั้นต่ำ HD
 • ลงท้ายด้วย โลโก้ Sponsor ตามด้วยชื่อผู้จัดทำ
 • อัปโหลดฝากไฟล์วิดีโอ แล้วส่ง Link มาที่อีเมล csr@mono.co.th
 • เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะตามลำดับ ดูจากจำนวนยอด View จากผู้เข้าชมผลงาน

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 2. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เว็บไซต์ Seeme.me ทั้งสิ้น โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกช่องทางทุกชนิด
 6. กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 7. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 8. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

กำหนดส่งผลงาน

 • เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 61
 • ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ Seeme.me/ch/csrmono วันที่ 4 ก.ค. 61
 • นำผลงานผ่านคัดเลือกขึ้นเว็บไซต์ Seeme (เริ่มวัดผล) วันที่ 5 ก.ค. – 5 ส.ค. 61
 • ประกาศผลรางวัลชนะตามลำดับ วันที่ 8 ส.ค. 61
 • พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนองค์การหรือสถานสาธารณกุศล วันที่ 16 ส.ค. 61

รางวัลการประกวด และการกุศล

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และการกุศล 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท และการกุศล 25,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท และการกุศล 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 10,000 บาท และการกุศล 10,000 บาท

หมายเหตุ
กลุ่มบริษัท โมโน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลขที่บัญชีมูลนิธิ หรือเรียกรับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 0 2502 0700 ต่อ 7881 (ฝ่าย CSR โมโน)
 • อีเมล์ csr@mono.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : CSR mono

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
27 พ.ค. 2018 10:00 to 30 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.