^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ Seeme คลิปเอทีฟ 2018 "เปย์แนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้"

ประกวดคลิปวิดีโอ Seeme คลิปเอทีฟ 2018 "เปย์แนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้"

เว็บไซต์ Seeme.me ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Seeme คลิปเอทีฟ 2018 Concept "เปลี่ยนแนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • ช่วยเหลือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับทำสื่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 • เปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเหลือสังคม

ลักษณะผลงาน
เป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์วิดีโอ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ต้องการช่วยเหลือใน Concept เปลี่ยนแนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อสังคม

กติกาการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย
 • ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ
 • คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ไฟล์ MP4 ความละเอียดขั้นต่ำ HD
 • ลงท้ายด้วย โลโก้ Sponsor (ดาวน์โหลดในหน้า Scan QR) ตามด้วยชื่อผู้จัดทำ และสถานศึกษา
 • อัปโหลดฝากไฟล์วิดีโอ แล้วส่ง Link มาที่อีเมล csr@mono.co.th
 • เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะตามลำดับ ดูจากจำนวนยอด View จากผู้เข้าชมผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
seeme.me/ch/csrmono หรือทางเฟซบุ๊ก facebook.com/monogroup กลุ่มบริษัท โมโน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลขที่บัญชีมูลนิธิ หรือเรียกรับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 61 ขยายเวลาถึง วันที่ 31 พ.ค. 61
 • ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ Seeme.me/ch/csrmono วันที่ 18 พ.ค. 61 วันที่ 4 มิ.ย. 61
 • นำผลงานผ่านคัดเลือกขึ้นเว็บไซต์ Seeme (เริ่มวัดผล) วันที่ 19 พ.ค. – 20 ก.ค. 61 วันที่ 5 มิ.ย. – 30 ก.ค. 61
 • ประกาศผลรางวัลชนะตามลำดับ วันที่ 1 ส.ค. 61
 • พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนองค์การหรือสถานสาธารณกุศล วันที่ 16 ส.ค. 61

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 2. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 5. และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เว็บไซต์ Seeme.me ทั้งสิ้น โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกช่องทางทุกชนิด
 7. กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 8. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้างลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 9. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท และมูลนิธิ 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท และมูลนิธิ 25,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และมูลนิธิ 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และมูลนิธิ 10,000 บาท

(มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิ จำนวนเท่ากับเงินรางวัลของแต่ละทีม)

ติดต่อสอบถาม

 • seeme.me/ch/csrmono
 • เฟซบุ๊ก facebook.com/monogroup
  (กลุ่มบริษัท โมโน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลขที่บัญชีมูลนิธิ หรือเรียกรับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Puttipol Punsueb / Mono Technology PCL.

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
28 มี.ค. 2018 10:00 to 31 พ.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.