^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ Seeme คลิปเอทีฟ 2018 "เปย์แนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้"

ประกวดคลิปวิดีโอ Seeme คลิปเอทีฟ 2018 "เปย์แนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้"

เว็บไซต์ Seeme.me ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Seeme คลิปเอทีฟ 2018 " Concept "เปลี่ยนแนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อการให้" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • ช่วยเหลือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับทำสื่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 • เปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเหลือสังคม

ลักษณะผลงาน
เป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์วิดีโอ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ต้องการช่วยเหลือใน Concept เปลี่ยนแนวคิด เป็นแนวคลิป เพื่อสังคม

กติกาการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย
 • ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ
 • คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ไฟล์ MP4 ความละเอียดขั้นต่ำ HD
 • ลงท้ายด้วย โลโก้ Sponsor (ดาวน์โหลดในหน้า Scan QR) ตามด้วยชื่อผู้จัดทำ และสถานศึกษา
 • อัปโหลดฝากไฟล์วิดีโอ แล้วส่ง Link มาที่อีเมล csr@mono.co.th
 • เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะตามลำดับ ดูจากจำนวนยอด View จากผู้เข้าชมผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
seeme.me/ch/csrmono หรือทางเฟซบุ๊ก facebook.com/monogroup กลุ่มบริษัท โมโน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลขที่บัญชีมูลนิธิ หรือเรียกรับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 61
 • ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ Seeme.me/ch/csrmono วันที่ 18 พ.ค. 61
 • นำผลงานผ่านคัดเลือกขึ้นเว็บไซต์ Seeme (เริ่มวัดผล) วันที่ 19 พ.ค. – 20 ก.ค. 61
 • ประกาศผลรางวัลชนะตามลำดับ วันที่ 1 ส.ค. 61
 • พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนองค์การหรือสถานสาธารณกุศล วันที่ 16 ส.ค. 61

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 2. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 5. และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เว็บไซต์ Seeme.me ทั้งสิ้น โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกช่องทางทุกชนิด
 7. กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 8. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้างลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 9. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท และมูลนิธิ 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท และมูลนิธิ 25,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท และมูลนิธิ 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และมูลนิธิ 10,000 บาท

(มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิ จำนวนเท่ากับเงินรางวัลของแต่ละทีม)

ติดต่อสอบถาม

 • seeme.me/ch/csrmono
 • เฟซบุ๊ก facebook.com/monogroup
  (กลุ่มบริษัท โมโน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลขที่บัญชีมูลนิธิ หรือเรียกรับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Puttipol Punsueb / Mono Technology PCL.

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
28 Mar 2018 10:00 to 15 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.