^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่)

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่)

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 25 ปี)
 2. สมัครเดี่ยว หรือเป็นทีม โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน

กติกาการประกวด

 1. ส่งผลงานคลิปความยาว 2-5 นาที ในหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) (สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามความเหมาะสม ) ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสั้น สารคดีเชิงข่าว สารคดีสั้น Viral Clip, Animation, Music Video หรืออื่นๆ
 2. ส่งคำอธิบายรายละเอียดผลงาน ( ฟอนต์ Angsana New 16 ไม่เกิน 1 หน้า A4)
 3. ผู้เข้าประกวด 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. การเลือกใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงที่ขอลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเลือกใช้เพลงจาก YouTube Audio Library
 5. ภาพที่นำมาประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟิกจะต้องถ่ายทำหรือจัดทำด้วยตนเอง ไม่สามารถนำภาพจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ประกอบ เว้นแต่ได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือกราฟิกนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาตแก่ผู้จัดการประกวดด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน
 6. ความละเอียด- ขั้นต่ำ HD ขึ้นไป สกุลไฟล์ - Mpeg4, Mov
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ขยายเวลาการส่งผลงานเป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2561

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 2. ผลงานจะต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสม
 3. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของ กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จะไม่มีการส่งคืนผู้สมัคร)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกผลงาน จะได้รับเกียรติบัตรจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ช่องทางการส่งผลงาน
ส่งผลงานบันทึกในรูปแบบแผ่น DVD หรือ Thumb drive ที่

หน่วยประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.17 ที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

ติดต่อสอบถาม

 • คุณอัญชลี สุวรรณโร หรือ คุณศุภานิช ดาด้วง โทร.0-7428-7567
 • E:mail : aunchalee.su@psu.ac.th หรือ supanich.d@psu.ac.th
 • Facebook คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Facebook กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัญชลี  สุวรรณโร

หมดเขต: 
08 ธ.ค. 2017 10:00 to 29 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.