^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดถ่ายรูป Trail of Central Plaza Khonkaen Photo Contest

กิจกรรมเปิดตัวเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น บนเว็บไซต์ Photo Contest

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
2. สร้าง Brand Relationship ระหว่างองค์กรและลูกค้า

ประกวดถ่ายภาพ TU Photo Contest 2009

จากที่นิยมกล่าวไว้ว่า "ภาพหนึ่งภาพมีค่ากว่าพันคำ" ภาพถ่ายเก็บทั้งเรื่องราว ความทรงจำในวันวาน ที่ไม่สามารถจะย้อนกลับคืนมาได้ ขอเชิญเด็กเตรียมฯทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ TU Photo Contest 2009 ไม่จำเป็นต้องมีกล้องราคาหลักหมื่น แค่ขอให้มีใจรักกา

Visit Japan Photo Contest 2010 ส่งภาพประทับใจ ลุ้นไปญี่ปุ่น

Visit Japan Photo Contest 2010

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วม ประกวดภาพถ่าย โดย ส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ ภาพประทับใจในประเทศญี่ปุ่น และภาพประทับใจในเมืองไทยที่คุณนึกถึงประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งคำอธิบาย เพื่อร่วมชิงรางวัล ท่องเที่ยวญี่ปุ่นฟรี

หมดเขต: 
อา, 2010-01-31 (All day)

ประกวดภาพถ่าย ประกวดภาพระบายสี และ การแข่งขัน การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพระบายสี แข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร

ประกวดถ่ายภาพ วัดปทุมฯ มุมสะท้อน สู่ยุคร่วมสมัย

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท แคนนอน และ เพาเวอร์บาย ขอเชิญบุคคลทั่วไป ร่วมส่งภาพถ่าย เข้าประกวดในโครงการประกวดถ่ายภาพ “วัดปทุม ฯ .. มุมสะท้อน.. สู่ยุคร่วมสมัย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่าย พร้อมตั้งชื่อภาพ และบรรยายภาพที่เป็นแรงบันดาลใจในการประกวดถ่ายภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552

หมดเขต: 
จ, 2009-11-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายชุด คุณค่าของข้าวไทย

น้ำมันรําขาว “คิง” จัดโครงการประกวดภาพถาย หัวข้อ คุณคาของขาวไทย โดย เปดโอกาสให นิสิต นักศึกษา ไดแสดงความสามารถ ดานความคิดสรางสรรค และ ศิลปะการถายภาพ จากการนําเสนอภาพเกี่ยวกับ“ขาว”และ วิถีชีวิตความผูกพันของขาวกับชาวนาไทย

การประกวดภาพถ่าย U-League 2009

เชิญร่วมกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย U-League 2009 (ประเภทนักข่าว และ ประเภทบุคคลทั่วไป) ชิงรางวัลกล้อง Canon รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พย. 2552

1. หลักเกณฑ์

ประกวดภาพถ่าย วันนักถ่ายภาพไทย 21 พฤศจิกายน 2552

วันครบรอบ 104 ปี แห่งการประกวดถ่ายภาพ ขอเชิญชวน นักถ่ายภาพร่วมระลึก วันประกวดถ่ายภาพครั้งแรกร่วมกัน ทางสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จึงได้จัด การประกวดถ่ายภาพ ครั้งนี้ขึ้น ใน หัวข้อ ภาพสถาปัตยกรรม และ โบราณวัตถุของ วัดเบญจมบพิตร และ ภาพพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย โดย นักถ่ายภาพ ทุกท่านที่สนใจ ต้องสมัครลงทะเบียนทางเว็บไซต์ รับสมัครเพียง 100 ท่านแรก และ จะต้องมา ถ่ายภาพ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 นี้ เท่านั้น

ประกวดภาพถ่าย เวิลด์แก๊ส

ถ่ายภาพคู่กับ เวิลด์แก๊ส/สัญลักษณ์เวิลด์แก๊ส พร้อมสโลแกนเด็ด ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ไม่จำกัดเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ และ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

การประกวดภาพถ่าย ใน หัวข้อ "เวิลด์แก๊สในใจคุณ"

ประกวดภาพถ่าย Hall of Fame by Asahi Super Dry

ประกวดภาพถ่าย Hall of Fame by Asahi Super Dry

Asahi Super “Dry” และ นิตยสาร GO Live Paper ขอเชิญส่ง ภาพถ่ายเข้าประกวด พร้อมคำบรรยาย เพื่อร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Hall of Fame by Asahi Super Dry ชิงรางวัลใหญ่ เพื่อ เดินทางไปถ่ายภาพที่ญี่ปุ่น

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.