^ Back to Top

ประกวดงานศิลปะ เทศกาลแห่งความสุข Holiday Season contest ครั้งที่ 5 โดย Wacom

5th Wacom Holiday Season Contest 2010

เทศกาลแห่งความสุข ซึ่งเป็นเทศกาล Holiday Season contest ประจำปีครั้งที่ 5 โดย Wacom เอเชียแปซิฟิกขอเชิญผู้ที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ โอเชียเนีย ไตหวันและเกาหลีให้เราทราบถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดที่แสดงออกถึงศาสนา และวัฒนธรรมของคุณ ส่งภาพถ่ายดิจิทัล ภาพวาด ภาพประกอบ หรือภาพงานศิลปะ ในหัวข้อ “เทศกาลวันหยุด” และคุณจะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ด้วยการแบ่งปันความสุขสนุกสนานในวันหยุดและร่วมกับเราเพื่อให้งานเฉลิมฉลอง ครั้งนี้ให้เป็นเวลาสุดพิเศษแห่งปี

รายละเอียดการประกวด
ช่วงเวลาประกวด: 10th Nov 2010 - 14th Jan, 2011(สิ้นสุด 23:59 น. เวลาโตเกียว)
หัวข้อ: Season Greetings - การเฉลิมฉลองในเทศกาลวัหยุด!

ควร เป็นต้นฉบับและเคารพในเรื่องลิขสิทธิ์ Fan-art การออกแบบ ตัวละคร เสื้อผ้า เครื่องมือ (และอื่นๆ) จากภาพยนตร์ การ์ตูน เกมและอื่นๆ ที่มีอยู่จะไม่ได้รับการพิจารณา นอกจากนี้เราจำกัดสิทธิ์หนึ่งผลงานต่อหนึ่งท่านเท่านั้น

*หมายเหตุ: ผู้ชนะทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าร่วมงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ ทาง Wacom นั้นจำเป็นต้องมีลายเซ็นศิลปิน ภาพถ่ายความละเอียดสูงที่ได้รับการยืนยัน

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ: แท็บเล็ต Intuos4 ขนาดใหญ่ Wacom Intuos4
รางวัลรองชนะเลิศ: แท็บเล็ต Intuos4 ขนาดกลาง Wacom Intuos4 A5 PTK-640
รางวัลที่ 3: แท็บเล็ต Bamboo Fun Pen & Touch
*Prizes will be judged on originality and artistic merit by Wacom.

กฏเกณฑ์:
ผู้เข้าร่วมประกวดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดและกฏเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดของชุมชนชาว Wacom โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานต่างๆ นั้นต้องไม่มีภาพลามก หรือที่แสดงออกถึงความรุนแรง และต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นภาพหรือ ตัวละครจะไม่ได้รับการพิจารณา Wacom สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก หรือตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดแล้วแต่ดุลยพินิจ


ผู้มีคุณบัติ:

ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกของ Wacom (ยกเว้น ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง) จำกัดผู้เข้าร่วมประกวดต่อหนึ่งท่าน

วันสิ้นสุดส่งผลงาน: 14th Jan, 2011 (สิ้นสุดการประกวดอย่างเป็นทางการเวลาเที่ยงคืน ณ เวลาโตเกียว โปรดระมัดระวังความแตกต่างของเวลาในขณะที่ส่งผลงาน)

Entry guidelines:
มิเดีย: ไฟล์ JPG, GIF, PNG
ความละเอียด / ขนาด: 72dpi / ไม่เกิน 1MB
ขนาด: 800 x 600 จุด (แนวตั้ง หรือแนวนอน)
Return

กฏเกณฑ์การประกวด

ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขการประกวดของชุมชนชาว Wacom โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมการประกวดต้องรับรองและการนำเสนอนั้นต้องไม่ ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และผู้เข้าร่วมประกวดอนุญาตให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดใช้ในการโฆษณา ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการขายตรงผลงานศิลปะ สำหรับลายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในกฏเกณฑ์การประกวด.

เผยแพร่ : Contest War

ภาพประกอบ :
Title: New year prayed
Grand Prize Winner of the 4th Wacom Holiday Season Contest 2010
Winner: Ning Da

File attachments: 
หมดเขต: 
10 พ.ย. 2010 (All day) to 14 ม.ค. 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.