^ Back to Top

ประกวดวาดภาพและถ่ายภาพ หัวข้อ “พ่อของฉัน” ที่โรงแรมใบหยกสกาย

เรียนเชิญเข้าร่วมประกวดการแข่งขันวาดภาพและถ่ายภาพ หัวข้อ “พ่อของฉัน” รับสมัคร วันที่ 8–30 พฤศจิกายน 2553 (นับวันที่ส่งถึงโรงแรมใบหยก สกาย)
แสดงผลงาน วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2553
ตัดสินการประกวด วันที่ 2 ธันวาคม 2553
มอบรางวัล วันที่ 5 ธันวาคม 2553 มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

การประกวดภาพวาด
1.เปิดรับสมัครเยาวชนไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ส่งผลงานการวาดภาพลงบนกระดาษ ขนาด A3 (42 x 29.7 ซม.) ในหัวข้อ “พ่อ” โดยไม่จำกัดเทคนิคการวาดภาพ

2.การตัดสินแบ่งออกเป็น 2 รุ่น

2.1 รุ่นระดับประถมศึกษา
• รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

2.2 รุ่นระดับมัธยมศึกษา
• รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

3.ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานภายในวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2553 (นับวันที่ส่งถึงโรงแรมใบหยก สกาย)

4.คณะกรรมการจัดงานฯ จะคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวด เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ “พ่อ” ที่หอชมวิว ชั้น 77 โรงแรมใบหยก สกาย ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2553

5.เกณฑ์การตัดสินการประกวด โดยจะประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 18.30 น.
• Popular Vote โดยลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมใบหยก สกาย วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2553 1 ท่าน/1 คะแนน
• กรรมการตัดสิน 6 ท่าน = 6 คะแนน

6.การรับรางวัล – คณะผู้จัดงานฯ จะแจ้งผลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด 3 อันดับ ทั้ง 2 รุ่น ทางโทรศัพท์ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 เพื่อมารับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 หากผู้ชนะไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวเองได้ ถือว่าสละสิทธิ์ ทางคณะผู้จัดฯ จะมอบสิทธิ์สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนรองลงไป
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกวดภาพถ่าย
เปิดรับสมัครแบบไม่จำกัดอายุ เพศ และวัย เป็นภาพถ่ายขนาด 8 x 12 นิ้ว ในหัวข้อ “พ่อของฉัน”
โดยรายระเอียดของภาพไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อกับลูกหรือเน้นความสวยงามแต่ต้องสื่อความหมายถึง “พ่อของฉัน” และภาพที่ส่งมานั้นใครเป็นคนถ่ายก็ได้ พร้อมคำบรรยาภาพทางด้านหลังภาพถ่าย
โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล
• รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 4,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 2,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 1,000 บาท
7.ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานภายในวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2553 (นับวันที่ส่งถึงโรงแรมใบหยก สกาย)

8.คณะกรรมการจัดงานฯ จะคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวด เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ “พ่อ” ที่หอชมวิว ชั้น 77 โรงแรมใบหยก สกาย ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2553

9.เกณฑ์การตัดสินการประกวด โดยจะประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 19.30 น.
• Popular Vote โดยลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมใบหยก สกาย วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2553 1ท่าน/ 1 คะแนน
• กรรมการตัดสิน 6 ท่าน = 6 คะแนน

10.การรับรางวัล – คณะผู้จัดงานฯ จะแจ้งผลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด 3 อันดับ ทั้ง 2 รุ่น ทางโทรศัพท์ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 เพื่อมารับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 หากผู้ชนะไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวเองได้ ถือว่าสละสิทธิ์ ทางคณะผู้จัดฯ จะมอบสิทธิ์สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนรองลงไป
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กรุณาจัดส่งผลงานมาที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมใบหยก สกาย 222 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานภายในวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2553 (นับวันที่ส่งถึงโรงแรมใบหยก สกาย)

ผู้ประสานงาน : คุณไพศาล ใจกว้าง (หลี)
หมายเลขติดต่อ : โทร. 0-2656-3000 ต่อ 72105, 081-444-2460

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
พฤ, 2010-11-18 (All day)
ค่าสมัคร: 
No
หมดเขต: 
08 พ.ย. 2010 (All day) to 30 พ.ย. 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.