^ Back to Top

ประกวดภาพแห่งแผ่นดินชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 24

ประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด "เมืองไทยที่ใฝ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดใน โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2553 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 24) ภายใต้แนวคิด "เมืองไทยที่ใฝ่ฝัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553

 • ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ "พระคุณของคุณพ่อ"
 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ "ความรักและความผูกพันของคุณแม่"
 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในหัวข้อ "ยิ้มสยาม"
 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "เมืองไทยที่ใฝ่ฝัน"
 • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ "โลกแห่งจินตนาการ"
 • ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในหัวข้อ "อนาคตของชาติ"

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายสีและขาวดำ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่าย โดยการใช้กล้องบรรจุฟิล์มและกล้อง Digital
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องระบุหัวข้อที่ส่งเข้าประกวดอย่างชัดเจนทุกภาพพร้อมตั้งชื่อ ภาพถ่าย โดยระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด อย่าง ครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี – ขาวดำ โดยขนาดของภาพ ให้มีด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับ 20 นิ้ว เช่น 12*20 นิ้ว, 16*20 นิ้ว หรือ 20*20 นิ้ว และต้องติดการ์ดสีเทา หรือสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว พร้อมทั้งส่งฟิล์ม หรือ Digital File ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยต้องบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี 1 ภาพต่อ 1 แผ่นซีดี และต้องติดซีดีไฟล์ภาพ ที่หลังภาพถ่ายนั้นๆ พร้อมระบุชื่อ-สกุล หัวข้อ และชื่อภาพอย่างละเอียดชัดเจนลงบนแผ่นซีดี และบรรจุในวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผ่นซีดี
 4. ภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวด และฟิล์ม หรือแผ่นซีดีจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในทุกหัวข้อ ยกเว้นหัวข้อ “โลกแห่งจินตนาการ” สามารถปรับแต่งสี และแสง ของภาพได้ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินในแต่ละหัวข้อ
 6. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อ โดยส่งได้ไม่เกินหัวข้อละ 4 ภาพ
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 8. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2553 ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในทุกหัวข้อ
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดคณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 10. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทในเครือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และ ชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของ ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัท จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

โดยสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ ถึง
โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ตู้ ปณ. 80 ปณศ. สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือส่งผลงานด้วยตนเอง
ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2553 - 18 มกราคม 2554
(ตัดสินรอบแรก ภายในวันที่ 24 มกราคม 2554)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณธัชชนะ รัตนศักดิ์ 086-788-1414 ,
คุณปิยาภรณ์ ขาวเขียว 087-076-4564
หรือ www.rpst.or.th, www.thaibev.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
19 ต.ค. 2010 (All day) to 18 ม.ค. 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.