^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

ประกวดวิทยานิพนธ์โครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

รางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

โครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ฯ ปีที่ 4 เปิดรับสมัครวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกแล้วสำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย สามาร

หมดเขต: 
ส, 2013-08-31 16:00

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ใน โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจําปี 2556

โครงการ “เศรษฐทัศน์”

โครงการเศรษฐทัศน์ เป็นโครงการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงินสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ซึ่งในปี 2556 ธปท. ได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”

หมดเขต: 
พ, 2013-05-15 16:00

ประกวดผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วม การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ระดับประเทศ

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

การประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ได้ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดให้มีการประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโครงการ หรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศในภู

หมดเขต: 
อา, 2013-09-15 16:00

ประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 6

สมาคมฟิสิกส์ไทย ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวนนักค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 เข้าร่วม ประกวดโครงงา

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

โครงการประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award season 1)

ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ เครือข่ายสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เชิญชวน ครูทั่วประเทศ/ครูฝึกสอน/บุคคลทั่วไป ประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1 (Teacher’s Talent Award seaso

หมดเขต: 
อา, 2013-03-31 16:00

โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต

OTPC เชิญชวน บุคลทั่วไป องค์กร และบุคลากรด้านการศึกษา เข้าร่วมประกวด และอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับ เครื่องแท็บเล็ต โดยจะครอบคลุมรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Multimedia ebook การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ e-Cartoon และ แอพพลิเคชั่นการ

หมดเขต: 
พ, 2013-03-20 16:00

รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน "ครั้งที่ 6 (STISA 6)"

รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน "ครั้งที่ 6 (STISA 6)"

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย(สวคท.) ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช

หมดเขต: 
ศ, 2013-02-15 16:00

TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง ภายใต้หัวข้อ “แผนส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล”

TMA เชิญชวนทีม นิสิต นักศึกษา ปี2 ขึ้นไป เข้าร่วม ประกวดส่งเสริมธุรกิจแผนธุรกิจ โดยจะต้องศึกษาข้อมูลทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวไทยที่มีอยู่เดิม ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบัน และเขียนแผนธุรกิจที่มีอยู่เดิมน

หมดเขต: 
ศ, 2012-12-14 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.