^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน “Singha English Challenge”

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน “Singha English Challenge”

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริติช เคานซิล ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “Singha English Challenge” เพื่อสร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท และทริปทัศ

หมดเขต: 
อ, 2013-12-31 16:00

แข่งขัน"ความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา" ครั้งที่ 7

แข่งขัน"ความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา" ครั้งที่ 7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมใน โครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 วลา 9.00– 12.30 น.

หมดเขต: 
ศ, 2013-11-22 16:00

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วม "การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2" หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

หมดเขต: 
ศ, 2013-11-08 16:00

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี AMC ขอเชิญ นักเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษา

หมดเขต: 
พ, 2013-11-13 16:00

การแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”

การแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า

หมดเขต: 
ศ, 2014-01-03 16:00

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6

มูลนิธิ มสวท ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) และ บริษัทจีเอเบิลจำก

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-10 16:00

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

ประกวด “เยาวชนใช้วิทย์ฯ คิดเพื่อสิ่งแวดล้อม”

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ระดับ ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และนักศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่

หมดเขต: 
ศ, 2013-10-18 16:00

ประกวดแผนการตลาด ISUZU Marketing Brians Challenge 2013

ISUZU Marketing Brians Challenge 2013

กลับมาอีกครั้ง กับเวทีค้นหานักสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดรุ่นใหม่ที่แม่นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กับโครงการประกวดแผนการตลาด ISUZU Marketing Brians Challenge 2013 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,000,000 บาท ภายใต้แนวคิด '"การสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ ISUZU เพื่อ

หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 16:00

ประกวดข้อเขียนทางวิชาการ : คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ประกวดข้อเขียนทางวิชาการ : คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งข้อเขียนทางวิชาการเข้าร่วมประกวด หัวข้อ "คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง" ผลงานที่ได้รับรางวัลมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบั

หมดเขต: 
พฤ, 2013-09-05 16:00

ประกวดวิทยานิพนธ์รางวัล "กำพล วัชรพล"

ประกวดวิทยานิพนธ์รางวัล "กำพล วัชรพล"

มูลนิธิไทยรัฐ ขอเชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2556 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ "กำพล วัชรพล" อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2013-09-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.