^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2015-02-10 16:00

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558

ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ในสถาบันการศึกษด และนักวิจัยในสถาบันวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
อ, 2015-03-31 16:00

แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2015"

แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2015"

ผู้จัดงาน Japan Expo in Thailand 2015 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2015" ชิงรางวัลทุนเรียนภาษา และโฮมสเตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์

หมดเขต: 
พฤ, 2015-01-15 16:00

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมดเขต: 
จ, 2015-01-19 16:00

การประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education towards ASEAN Community"

การประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education towards ASEAN Community"

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซีย

หมดเขต: 
อ, 2015-01-20 16:00

แข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๙

แข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๙

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๙ ชิงชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุม

หมดเขต: 
ศ, 2014-12-19 16:00

ประกวด แข่งขัน เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกวด แข่งขัน เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวด และการแข่งขัน เนื่องใน “วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

หมดเขต: 
พฤ, 2014-12-04 16:00

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6”

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” เพื่อเป็นสุดยอดอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

หมดเขต: 
อา, 2014-11-30 16:00

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2014

Singha English Challenge 2014

Singha Corporation ร่วมกับ British Council ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน Singha English Challenge 2O14 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6OO,OOO บาท พร้อมทริปทัศนศึกษา ณ นครวัด ประเทศกัมพูชา กำหนดก

หมดเขต: 
จ, 2014-11-10 16:00

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Bio Contest ครั้งที่ 15"

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Bio Contest ครั้งที่ 15"

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Bio Contest ครั้งที่ 15" ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภ

หมดเขต: 
ส, 2014-11-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.