^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขัน "PTT Science Challenge"

PTT Science Challenge

PTT Group ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประลองความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ "PTT Science Challenge ประลองวิทย์ พิชิตจักรวาล" ชิงรางวัลทริปวิทยาศาสตร์ที่ The Kennedy space center ของนาซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่า

หมดเขต: 
ส, 2014-10-25 18:00

แข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย Genetics@SciKU Contest 2014

Genetics@SciKU Contest 2014

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพันธุศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย Genetics@SciKU Contest 2014 ชิงทุนการศึกษากว่า 24,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พ, 2014-09-03 16:00

ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2557 : Young Thai Science Ambassadors 2014

Young Thai Science Ambassadors 2014

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2557 : Young Thai Science Ambassadors 2014 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-11-20 16:00

แข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษา "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 9

แข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษา "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 9

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับมัธยมศึกษา "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 9 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2014-08-31 16:00

แข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวระดับนานาชาติ "Stamford Passport To The World Competition"

Stamford Passport To The World Competition

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวระดับนานาชาติ "Stamford Passport To The World Competition" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 175,000 บาท สมัครได้

หมดเขต: 
ศ, 2014-08-22 16:00

ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557

ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญ ครูผู้สอน/ครูฝึกสอนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุดกิจกรรมการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้/สื่อการเรียนรู้ ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

หมดเขต: 
อ, 2014-07-15 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2557 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภ

หมดเขต: 
ศ, 2014-07-04 16:00

การแข่งขันภาษาอังกฤษ "British Council English Competition 2014"

British Council English Competition 2014
หมดเขต: 
ศ, 2014-08-01 16:00

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจําปี ๒๕๕๗

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจําปี ๒๕๕๗

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจําปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลของประธานรัฐสภ

หมดเขต: 
ศ, 2014-06-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.