^ Back to Top

มีนาคม 2022

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต"

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต"

เฟซบุ๊ก IPST Thailand ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต" เนื่องในวันน้ำโลก : World Water Day ชิงเกมการเรียนรู้จาก IPST

หมดเขต: 
ศ, 2022-04-22 16:30

ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"

ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"

River City Bangkok ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2022-08-14 23:59

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator"

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ ซันโทรี่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator" หัวข้อ "BRAND’S Young Blood Hero" ในโครงการ แบรนด์…พลังเลือดใหม่

หมดเขต: 
พฤ, 2022-09-15 16:30

ประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"

ประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"

One Bangkok ร่วมกับ THINKK Studio ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอ

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-30 23:59

ประกวด International Online Case Competition (IOCC) 2022

ประกวด International Online Case Competition (IOCC) 2022

นักศึกษามหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด International Online Case Competition (IOCC) 2022 ชิงรางวัล

หมดเขต: 
อ, 2022-04-12 16:30

ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กระดับนานาชาติ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 : The 3rd Color My Heart With Peace Children’s Art Contest 2022"

ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กระดับนานาชาติ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 : The 3rd Color My Heart With Peace Children’s Art Contest 2022"

Women's Federation for World Peace International ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 7-9 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กระดับนานาชาติ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2022 : The 3rd Color My Heart With Peace Children’s Art Contest

หมดเขต: 
อ, 2022-05-31 16:30

แข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022"

แข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022"

มูลนิธิ Teach For Thailand ร่วมกับ Sea Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเคสแก้ปัญหาการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย "Edchange Maker Challenge 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2022-04-07 16:30

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "จิตสาธารณะ"

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "จิตสาธารณะ"

สถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8-12 ปี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเพื่อส

หมดเขต: 
ส, 2022-04-30 16:30

ประกวด "Miss SongKran Digital"

ประกวด "Miss SongKran Digital"

HACKaTHAILAND ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Miss SongKran Digital" ภายใต้ธีม "Thai Beauty, Digital Literacy" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และทรัพย์สินดิจิทัล "NFT"

หมดเขต: 
พฤ, 2022-04-07 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ชิงเงินรางวัลรวม 38,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2022-04-15 15:00

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022" ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมดเขต: 
ศ, 2022-05-20 16:30

ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022"

ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022"

ศูนย์ ซี อาเซียน ร่วมกับเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน Thailand Sustainability Expo ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022" ภายใต้แนวคิด "Innovation for Sustainability: Food Sustain

หมดเขต: 
พฤ, 2022-03-31 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 : KMUTNB Innovation Awards 2022

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 : KMUTNB Innovation Awards 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 : KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ

หมดเขต: 
จ, 2022-04-18 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "Fulfill Your Natural Art Dream with ม.ล.จิราธร จิรประวัติ"

ประกวดวาดภาพระบายสี "Fulfill Your Natural Art Dream with ม.ล.จิราธร จิรประวัติ"

Pair’s Natural Paint เเละ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ ของเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "Fulfill Your Natural Art Dream with ม.ล.จิราธร จิรประวัติ" ชิงของรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เเละช่วยเหลือนักเรีย

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-16 16:30

ประกวดภาพถ่าย "HIGASHIKAWA Youth Fest Photo Contest 2022"

ประกวดภาพถ่าย "HIGASHIKAWA Youth Fest Photo Contest 2022"

Tenkawa ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "HIGASHIKAWA Youth Fest Photo Contest 2022" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนนักเรียนไปแสดงผลถึง Higashikawa ประเทศญี่ปุ่น

หมดเขต: 
พ, 2022-06-29 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod