^ Back to Top

ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"

ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"

River City Bangkok ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

เกี่ยวกับ RCB PORTRAIT PRIZE
RCB PORTRAIT PRIZE จัดประกวดครั้งแรกในปี 2564 โดยเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับผลงานภาพพอร์ตเทรตที่ดีเยี่ยมที่สุดแห่งปี ซึ่งอาจเป็นภาพของผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านศิลปะ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ สื่อ สังคมหรือการเมือง ภาพของบุคคลนั้นต้องวาดโดยศิลปินที่อยู่ในประเทศไทยในช่วงปีที่จัดการประกวด

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 12 เดือนจึงจะผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณาและต้องวาดภาพเพื่อส่งเข้าประกวดในช่วงเวลาดังกล่าว
 • ในแต่ละปีศิลปินจะสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น
 • ผลงานดังกล่าวต้องเป็นงานจิตรกรรมและต้องเป็นภาพวาดภาพพอร์ตเทรตที่วาดขึ้นมาจากแบบที่มีชีวิต ศิลปินรู้จักบุคคลผู้นั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของศิลปิน และอย่างน้อยต้องมานั่งเป็นแบบให้ศิลปินวาด
 • ศิลปินสามารถเลือกใช้วัสดุอะไรก็ตามมาสร้างสรรค์ผลงานได้ ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำมัน สีอะคริลิค สีน้ำหรือสื่อผสม ไม่อนุญาตให้วาดภาพด้วยอุปกรณ์หรือโปรแกรมดิจิทัล ภาพที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์หรือฉายทางเครื่องโปรโปรเจคเตอร์ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 • จำกัดขนาดของภาพที่ส่งเข้าประกวด โดยรูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 2.25 ตารางเมตร (ตัวอย่างเช่น 1.5 x 1.5 ม. หรือเทียบเท่า) วัดจากขนาดของภาพจริงไม่รวมกับกรอบรูปที่ติดอยู่กับภาพ ความสูงของห้องจัดนิทรรศการอยู่ที่ 3 ม. ผลงานอาจประกอบด้วยหลายบานได้หากขนาดรวมทั้งหมดไม่เกินตามที่กำหนดไว้

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ศิลปินสามารถส่งรายละเอียดและภาพผลงานทั้ง 2 ภาพได้ทางลิ้งค์ ภาพหนึ่งเป็นภาพผลงานและอีกภาพเป็นภาพแสดงให้เห็นศิลปินขณะกำลังนั่งวาดภาพกับบุคคลที่เป็นแบบ นอกจากนั้นศิลปินต้องส่งคำบรรยายสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 300 คำเพื่ออธิบายว่าบุคคลที่มาเป็นแบบเป็นใครและมีความสำคัญต่อศิลปินอย่างไร
 • ส่งภาพผลงานได้ที่ลิ้งค์นี้ shorturl.at/bguFO

กำหนดการ

 • การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด: 1 พฤษภาคม – 14 สิงหาคม 2565
 • วันสุดท้ายที่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด: วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.
 • การประกาศผลผู้เข้าชิงในรอบสุดท้าย: วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
 • การประกาศรางวัล Portrait และ Packing Room Prize: วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
 • นิทรรศการเริ่มเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม: วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
 • การประกาศรางวัล People’s Choice Prize: วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
 • นิทรรศการเปิดให้ชมวันสุดท้าย: วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัล RCB Portrait Prize 2022 เงินรางวัล 500,000 บาท
 • รางวัล Packing Room Prize เงินรางวัล 200,000 บาท
 • รางวัล People’s Choice Prize เงินรางวัล 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
portraitprize@rivercity.co.th

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
800,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2022 09:00 to 14 ส.ค. 2022 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.